Strategiczne partnerstwo surowcowe między UE a Ukrainą

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič i premier Ukrainy Denys Szmyhal podpisali dziś w Kijowie porozumienie w sprawie strategicznego partnerstwa surowcowego między UE a Ukrainą.

– Jestem zaszczycony, że mogę rozpocząć w imieniu UE to strategiczne partnerstwo w zakresie surowców i baterii z Ukrainą. Ten nowy rozdział we współpracy UE-Ukraina nie tylko wzmocni nasze więzi polityczne, ale także przyniesie szeroki wachlarz możliwości dla unijnego i ukraińskiego przemysłu oraz ostatecznie pomoże w tworzeniu i utrzymaniu lokalnych miejsc pracy (…) – podkreślił Šefčovič .

Wtórował mu Thierry Breton, komisarz UE odpowiedzialny za rynek wewnętrzny.

– Cieszę się, widząc konkretne wyniki planu działania Komisji w sprawie surowców krytycznych. Partnerstwo przyczyni się do zróżnicowania dostaw surowców do UE i stawienia czoła niektórym strategicznym zależnościom (…). Wysoki potencjał rezerw surowców krytycznych na Ukrainie, wraz z potrzebą modernizacji przemysłu wydobywczego (…) stanowią solidną podstawę dla obustronnie korzystnego partnerstwa – zauważył.

Strategiczne partnerstwo ma skupiać się na integracji łańcuchów dostaw surowców UE-Ukraina, przy jednoczesnym dostosowywaniu ram regulacyjnych dotyczących górnictwa, a zwłaszcza kryteriów środowiskowych.

Podpisane porozumienie jest jednym z elementów realizacji planu działań na rzecz pozyskiwania surowców krytycznych z państw trzecich bogatych w zasoby naturalne, przedstawionego przez KE we wrześniu 2020 roku.

Ukraina jest drugim po Kanadzie krajem, z którym UE zawarła tego rodzaju umowę.

Ukraina i Mołdawia mają taki sam cel – członkostwo w UE

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości