Litewski Sejm: wzrost nielegalnej migracji z Białorusi to agresja hybrydowa

W przyjętej rezolucji uznano, że obcokrajowcy nielegalnie przekraczający granicę są wykorzystywani przez władze w Mińsku do destabilizowania sytuacji na Litwie. Wcześniej podobne stanowisko zajął rząd.

W dokumencie wyraża się zaniepokojenie, że „hybrydowa agresja może zostać wykorzystana jako podstawa do stworzenia nowych zagrożeń w kontekście” zbliżających się dużych rosyjskich manewrów Zapad.

W związku z tym parlament proponuje rządowi wykorzystanie litewskich sił zbrojnych do wzmocnienia ochrony granicy państwowej między Litwą i Białorusią oraz zbudowania w jak najkrótszym czasie płotu granicznego.

Litwa zna odpowiedzialnych na Białorusi za przemyt ludzi i rozpoczyna rozmowy z Turcją i Irakiem

Proponuje się, aby organizatorzy nielegalnych przepływów migracyjnych, w tym białoruskie osoby fizyczne i prawne, zostali pociągnięci do odpowiedzialności oraz objęci sankcjami krajowymi i unijnymi.

W dokumencie jest też zapis, by cudzoziemcy z państw trzecich, którzy nielegalnie przekroczyli litewską granicę i nie posiadają dokumentów tożsamości (z wyjątkiem kobiet z dziećmi, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych i dzieci poniżej 16. roku życia), do czasu ustalenia ich tożsamości, byli traktowani jako potencjalni aktywni uczestnicy trwającego ataku hybrydowego. Powinni zatem podlegać innym warunkom przetrzymywania na Litwie.

UE nie wyklucza nałożenia kolejnych sankcji na Białoruś

Proponuje się rozpoczęcie kampanii informacyjnej w krajach pochodzenia nielegalnych migrantów, która ma odstraszać potencjalnych przybyszów i dążyć do powrotu nielegalnych migrantów do ich krajów pochodzenia.

W przypadku kontynuacji i nasilenia się agresji hybrydowej Sejm chce, by podjęto konsultacje z państwami członkowskimi NATO, przede wszystkim z USA, w sprawie zagrożenia integralności terytorialnej, niezależności politycznej i bezpieczeństwa państwa.

Noc na pasie neutralnym. Reportaż o uchodźcach na granicy litewsko-białoruskiej

Sejm zamierza też zwrócić się do państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i innych instytucji, wzywając do solidarności i zapewnienia Litwie niezbędnego wsparcia w zwalczaniu agresji hybrydowej.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 56 posłów w 141-osobowym parlamencie, dwóch przeciwko, a 24 wstrzymało się od głosu.

W ciągu minionej doby na granicy litewsko-białoruskiej zatrzymano kolejnych 56 migrantów. W tym roku nielegalnie przedostać się z Białorusi na Litwę próbowało co najmniej 1716 osób, 21-krotnie więcej niż podczas całego minionego roku. Wśród zatrzymanych większość stanowią obywatele krajów Bliskiego Wschodu i Afryki.

Kryzys migracyjny na Litwie: wzmocniona granica z Polską i nowe siły Frontex

pp/belsat.eu wg PAP

 

Wiadomości