Szef MSZ przestrzega przed niespotykanym od 30 lat zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy

Od 1 stycznia 2022 roku Polska pełni rolę państwa przewodniczącego w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Dziś odbyło się spotkanie inaugurujące polskiej prezydencji. Minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau mówił o niebezpieczeństwie wybuchu wojny, gotowości do dialogu i wychodzenia z inicjatywami zażegnania kryzysu.

Sekretarz Generalny OBWE Helga Schmid i Zbigniew Rau, Wiedeń 13.01.2022. Zdj. MSZ_RP / Twitter

Na posiedzeniu Stałej Rady OBWE Zbigniew Rau wygłosił swoje exposé, w którym przedstawił priorytety polskiego przewodnictwa w organizacji na 2022 rok. Odniósł się do sytuacji w Europie Wschodniej związanej z rosnącym zagrożeniem eskalacji konfliktu na Ukrainie, nawiązał do historii Polski, wspominając o doświadczeniach kraju z imperialnymi ambicjami sąsiadów, oraz podkreślił gotowość Polski do odegrania roli mediatora w bieżących kwestiach zagrażających bezpieczeństwu Europy.

Nawiązując do historii sprzed 30 lat, szef polskiego MSZ podkreślił rolę, jaką dla Polski i regionu Europy Środkowej odegrał upadek żelaznej kurtyny:

– To był właśnie ten moment, w którym miały miejsce bardzo tragiczne epizody w naszej historii, kiedy władze komunistyczne otworzyły ogień do demonstrujących robotników, przedstawicieli tego samego narodu, w Gdańsku i Gdyni w 1970 roku oraz w 1981 roku w Kopalni Wujek w Katowicach – mówił Rau.

Rosyjskie MSZ: na razie nie będzie więcej rozmów z USA i NATO. Kreml: nie były udane

Zbigniew Rau nazwał przedłużające się konflikty, radykalizację, terroryzm, pandemię COVID-19 oraz głębokie naruszenia praw człowieka najważniejszymi zagrożeniami dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Zdaniem ministra, prowadzą one do rosnącego braku bezpieczeństwa i rozwoju podziałów w europejskich społeczeństwach.

– Wydaje się, że ryzyko wojny na obszarze OBWE jest obecnie większe niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 30 lat – stwierdził szef polskiej dyplomacji.

Rozmowy NATO-Rosja: Moskwa żąda od Sojuszu zakończenia „polityki otwartych drzwi”

Minister spraw zagranicznych odniósł się również do bieżącej sytuacji na Ukrainie, stwierdzając, że OBWE jest gotowa do niesienia pomocy Ukrainie, w tym w pełni szanując jej integralność terytorialną, suwerenność polityczną i jedność kraju w ramach granic uznawanych przez społeczność międzynarodową. Stwierdził, że jednym z priorytetów jest przedłużenie działalności Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie. Jako obszary konfliktogenne wskazał też Gruzję, Naddniestrze i Górny Karabach. Dodał, że ostatnie wydarzenia w Kazachstanie także spowodowały duże obawy wśród Europejczyków.

Zapowiedział, że OBWE pod przewodnictwem Polski i w porozumieniu z państwami uczestniczącymi będzie starała się odgrywać czołową rolę w rozwiązywaniu bieżących wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego.

NATO stawia zaporę warunkom Putina

lp/ belsat.eu wg PAP

Wiadomości