Białorusini najczęściej podróżują do Polski


Białorusini najczęściej przekraczali w ubiegłym roku granicę Polski. Tak wynika z zestawienia opublikowanego w środę przez dziennik „Respublika”. Dane nie obejmują Rosji, gdyż na granicy rosyjsko-białoruskiej nie ma kontroli granicznej.

Cel podroży – prywatny

Białorusini przekraczali w ubiegłym roku granicę 8,43 mln razy – o 11,7 proc. więcej niż rok wcześniej. 61,1 proc. wyjazdów przypadało na kraje nazywane na Białorusi daleką zagranicą, a więc nienależące do postradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) – wynika z danych Państwowego Komitetu Granicznego.

Spośród 5,1 mln wyjazdów do krajów dalekiej zagranicy zdecydowana większość – 3,33 mln – przypada na Polskę. Białorusini najczęściej deklarowali, że cel ich wizyty w Polsce był prywatny (3,06 mln). Zdecydowanie rzadziej wyjeżdżali służbowo (119 tys.) i jako personel obsługujący środki transportu (112 tys.). Tylko 34,1 tys. wskazało jako cel wizyty w Polsce turystykę.

Za granicę na zakupy

Na drugim miejscu wśród najczęściej odwiedzanych państw dalekiej zagranicy znalazła się Litwa z 1,3 mln wyjazdów. Między Mińskiem jest bardzo wygodne połączenie kolejowe z Wilnem – pociąg jedzie zaledwie 3,5 godziny.

Zarówno Polska, jak i Litwa są państwami, gdzie Białorusini często wyjeżdżają na zakupy. Ceny wielu towarów – spożywczych, ale też przemysłowych – są tam w wielu wypadkach dużo niższe niż na Białorusi.
Zestawienie opublikowane w „Respublice” nie uwzględnia poszczególnych państw WNP, a więc m.in. sąsiadującej z Białorusią Ukrainy. W sumie granicę krajów WNP Białorusini przekraczali w zeszłym roku 3,28 mln razy. Na granicy Białorusi z Rosją nie ma kontroli granicznej, ponieważ oba kraje tworzą Państwo Związkowe Białorusi i Rosji.

KR/Biełsat/PAP
www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze