Putin nakazał FSB walczyć o integrację b. ZSRR


Rosyjski prezydent jest przekonany, że integracja b. ZSRR jest nieunikniona mimo krytyki ze strony Zachodu.

Na początku grudnia ub.r. ówczesna sekretarz stanu USA Hillary Clinton podkreśliła, że rozbicie opozycji w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej może doprowadzić do re-sowietyzacji tych państw. W jej opinii narzędziem re-sowietyzacji mogą być takie organizacje, jak tworzona przez Rosję, Białoruś i Kazachstan Unia Celna czy Unia Euroazjatycka.

„Nie można dopuścić do takiego błędu – próbujemy znaleźć sposoby, by zahamować lub powstrzymać ten proces” – powiedziała.

„Krzyki i podskakiwania nic tu nie pomogą

Władimir Putin podczas rozszerzonego kolegium FSB skrytykował wypowiedzi zachodnich polityków. „Słyszeliśmy niedawno, powiem szczerze, sporo nerwowych, otwarcie rozdrażnionych głosów na temat procesów integracyjnych na przestrzeni postsowieckiej. Bierzemy poprawkę na emocjonalna retorykę tych polityków. Ścisła integracja – to obiektywny, globalny proces. I żadne okrzyki czy podskakiwania nie są w stanie tego procesu zatrzymać” – powiedział. Putin przypomniał, że Rosja napotyka próby zahamowania integracji – do czego używane są różne metody – również tzw. „miękkiej siły”.

Rosyjski polityk wezwał pracowników FSB, by ściśle współpracowali „z kolegami z Kazachstanu i Białorusi, którzy uczestniczą w tych czy innych procesach integracyjnych”.

Putin uważa za niedopuszczalne jakiekolwiek próby mieszania się w wewnętrzna politykę Rosji i jakiekolwiek formy nacisku na Rosję i jej sojuszników.

Zdaniem litewskich ekspertów, sztandarowy rosyjski projekt Unii Euroazjatyckiej – to projekt polityczny realizowany przy pomocy narzędzi ekonomicznych. W przypadku Białorusi może doprowadzić do przejęcia białoruskiej własności przez rosyjski kapitał. Z kolei promowany przez Polskę projekt Partnerstwa Wschodniego może być postrzegany jako środek przeciwstawienia się tendencjom do wciągania państw b. ZSRR do rosyjskiej strefy wpływów.

Jb/Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze