Brzescy aktywiści uczcili 150 rocznicę powstania styczniowego


Aktywiści brzeskiej organizacji „Hrunt” wydrukowali i rozdali kilkaset egzemplarzy gazety „Mużyckaja Prauda” z tekstami Kastusia Kalinouskiego – przywódcy powstania styczniowego w Wielkim Księstwie Litewskim.

„Mużycka Prauda” (pol. „Chłopska prawda”) – to gazeta wydawana przez Kalinowskiego od czerwca 1862 r. do lipca 1863 r. po białorusku alfabetem łacińskim. Kalinouski podpisujący się pseudonimem „Jaśko haspadar s-pad Wilni” wzywał chłopów do walki z caratem. Gazeta zawierała treści również wymierzone w właścicieli ziemskich przeciwnych uwłaszczeniu chłopów. Kalinouski został aresztowany przez władze rosyjskie i powieszony 22 marca 1864 r. w Winie. Jego napisane w więzieniu listy po białorusku zawierające testament polityczny opublikowano pod tytułem „Zapiski spod szubienicy”

Aktywiści „Hruntu zamierzają na cześć powstania styczniowego – zwanego na Białorusi powstaniem Kalinouskiego wydać siedem numerów gazety. Akcja przeszła bez większych problemów – jedynie pracujący na uniwersytecie ochroniarz poprosił uczestników akcji o przeniesie się w inne miejsce argumentując, przed uniwersytetem „nie wolno niczego rozdawać”.

Jb/Biesat/ www.Svaboda.org

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze