Bułhakau i Poczobut obywatelskimi liderami roku 2012


Działacz mniejszości polskiej na Białorusi i dziennikarz Andrzej Poczobut, a także były redaktor naczelny pisma „Arche” Waler Bułhakau zostali uznani przez białoruskie organizacje pozarządowe za „obywatelskich liderów roku 2012”.

Uroczystość bez laureatów

Żaden z dwóch wyróżnionych nie przyjechał do Mińska na uroczystość wręczenia nagród w Galerii „U”. Poczobutowi, który jest oskarżony o zniesławienie prezydenta Alaksandra Łukaszenki, nie wolno opuszczać miejsca zamieszkania, czyli Grodna. Bułhakau wyjechał natomiast z Białorusi w listopadzie z powodu śledztwa wszczętego w jego sprawie przez władze. We wrześniu 2012 roku został zatrzymany w Grodnie podczas prezentacji białoruskiego wydania książki „Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944-1953” polskiego historyka Jana Szumskiego, a następnie skazany na karę grzywny za nielegalną działalność gospodarczą. W państwowej telewizji zasugerowano potem, że grozi mu sprawa karna. Bułhakau jest znaną postacią niezależnego białoruskiego środowiska intelektualnego. W 2009 roku został uhonorowany Nagrodą im. Jerzego Giedroycia przyznawaną przez Instytut Polski w Mińsku za nowe idee w dialogu polsko-białoruskim.

Białoruskie Zgromadzenie Organizacji Pozarządowych, skupiające około 300 organizacji i inicjatyw, przyznało też nagrody w wielu innych kategoriach. Wybrano m.in. miejsce roku. Uznano, że jest nim siedziba Centrum Praw Człowieka „Wiasna”, zamknięta w listopadzie przez władze. Lokal należał do szefa „Wiasny” Alesia Bialackiego, odbywającego karę 4,5 roku pobytu w kolonii karnej.

KR/Biełsat za PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze