Białoruś. Korespondentka PAP z zakazem wjazdu na Białoruś na pięć lat


Korespondentka PAP Justyna Prus otrzymała wydany przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Białorusi zakaz wjazdu do tego kraju na pięć lat. Dziennikarka PAP pracowała na Białorusi od 2016 roku.

Dokument informujący o zakazie wjazdu wręczyły dziennikarce służby graniczne. Informuje on o wydanym przez KGB zakazie wjazdu do tego kraju na pięć lat.

Justyna Prus pracowała jako współpracowniczka, a następnie korespondentka PAP na Białorusi od 2016 r. (z kilkumiesięczną przerwą po czasowym anulowaniu akredytacji na przełomie 2020 u 2021 r.), relacjonując wydarzenia polityczne i społeczne w tym kraju. Prus była na Białorusi w czasie masowych protestów wyborczych w 2020 r., obserwowała również inspirowany przez władze w Mińsku kryzys migracyjny w 2021 r.

Reporterka PAP przez cały okres swojej pracy na Białorusi posiadała wymaganą przez białoruskie przepisy akredytację MSZ w Mińsku.

Wiadomości
Za „nieprzyjazne działania”. Łukaszenka sankcjonuje zakaz działalności zagranicznych mediów na Białorusi
2023.07.01 18:04

W dokumentach przekazanych Prus nie wskazano konkretnej przyczyny odmowy wjazdu do kraju, powołując się jedynie ogólnie na artykuł ustawy, regulujący przebywanie obywateli zagranicznych na Białorusi.

1 lipca władze w Mińsku poinformowały o podpisaniu przez Alaksandra Łukaszenkę ustawy, umożliwiającej zakaz pracy na Białorusi mediów z krajów, które podjęły „nieprzyjazne działania” wobec mediów białoruskich.

Organizacje dziennikarskie wskazują, że Białoruś jest obecnie jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy dla reporterów. Po masowych protestach w latach 2020-2021 władze zlikwidowały białoruskie media niezależne, większość krajowych dziennikarzy emigrowała z kraju. W aresztach i więzieniach pod różnymi zarzutami (niepłacenie podatków, ogranizacja protestów, ekstremizm) przebywają obecnie 34 białoruscy reporterzy i reporterki.

Raport
Cuda niemieckiego eksportu, czyli jak Rosja omija sankcje z pomocą swoich sąsiadów
2023.07.09 16:00

W przypadku mediów zagranicznych wymogiem dla pracy na Białorusi jest otrzymanie akredytacji MSZ.

pp/belsat.eu wg PAP

Aktualności