Prawie 1200 Białorusinów prosiło o azyl w UE

Eurostat podliczył, ilu obywateli Białorusi w 2020 roku wnioskowało o status uchodźcy w Unii Europejskiej. Nie wszyscy to uciekinierzy – wielu skorzystało z wiz pracowniczych lub turystycznych.

Wniosek o azyl w Polsce złożyło tu aż 385 osób. Do Niemiec wyjechało 140 Białorusinów, a do Francji 100.

Białorusini składali też wnioski o status uchodźcy w Holandii, Szwecji, Litwie, Czechach, Belgii, Łotwie, Hiszpanii, Włoszech, Danii, Austrii, Irlandii i innych państwach wspólnoty.

Łącznie w 2020 roku o międzynarodową ochronę w Unii Europejskiej prosiło 1165 obywateli Białorusi. W 2019 roku o status ten prosiło 935 osób. Prawie połowa uciekinierów z Białorusi to ludzie młodzi – między 18 a 34 rokiem życia.

Wśród uchodźców są ofiary brutalności milicji i osoby prześladowanie za poglądy polityczne. Jedną z grup, które znalazły się pod szczególną presją białoruskich władz, stali się informatycy. Po sierpiowych wyborach do Polski, ale też na Litwę i Ukraine przeniosły sie całe firmy z prężnie do tej pory rozwijającego się białoruskiego sektora IT.

Ku wolności. Dlaczego białoruscy informatycy wyjeżdżają do Polski?

sk,pj/belsat.eu

Wiadomości