Dwóch więźniów politycznych podcięło sobie żyły. Kilku rozpoczęło głodówki

Opozycyjni blogerzy Ihar Łosik i Siarhiej Piatruchin przebywają w areszcie od wielu miesięcy, gdzie są narażeni na nieustanną presję fizyczną i psychiczną ze strony więziennej administracji i śledczych.

W czwartek na swoje życie targnął się Ihar Łosik, administrator opozycyjnego profilu na komunikatorze Telegram „Biełaruś gołownego mozga”. Więzień podciął sobie żyły i poinformował o rozpoczęciu tzw. suchej głodówki (odmowa jedzenia i picia) po tym, gdy poinformowano go o postawieniu kolejnych zarzutów. Nie wiadomo jednak, o co tym razem jest oskarżany, gdyż jak pisze portal TUT.by, jego adwokata zobowiązano do nieujawniania tajemnicy śledztwa.

Znany bloger został zatrzymany 25 czerwca 2020 roku. Przeciwko jemu wszczęto już dwie sprawy karne z art. 342 pkt 1. Kodeksu karnego („Przygotowanie do naruszenia porządku publicznego”) i art. 293 pkt 1 („Przygotowanie do udziału w zamieszkach”). Opozycjonista podkreśla, że przez ten czas nie prowadzono z nim żadnych czynności śledczych.

– Właściwie to tylko przetrzymują – napisał w liście.

Aresztowany od 15 grudnia do 25 stycznia prowadził już strajk głodowy, jednak zawiesił go w reakcji na apele rodziny i zwolenników. Wczoraj z apelem do Łukaszenki o zaprzestanie prześladowań męża zwróciła się osobiście do Alaksandra Łukaszenki żona Ihara Daria Łosik.

Białoruski więzień Ihar Łosik przerwał głodówkę po 42 dniach

W czwartek media dowiedziały się o akcie samookaleczenia w więzieniu w Mohylewie, którego dokonał opozycyjny bloger Siarhiej Piatruchin. Mężczyzna 25 lutego podciął sobie żyły w proteście przeciwko niehigienicznym i nie do zniesienia warunkom w celi, do której został przeniesiony. Jak pisze brzeski portal Wiasna, Piatruchin trafił potem do karceru na 20 dni właśnie za wyjęcie ostrza z golarki i podcięcie sobie żył. Piatruchin jest oskarżony o przygotowywanie zamieszek z par. 342 KK i przebywa w areszcie od 16 czerwca 2020 r.

11 marca początek głodówkę ogłosił inny więzień polityczny Dzmitryj Furmanau „ze względu na straszne warunki przetrzymywania w więzieniu w Grodnie”.

Aktywista przebywa w areszcie od 29 maja ub.r. i został aresztowany razem z Siarhiejem Cichanouskim Grodnie w czasie, gdy zbierał podpisy pod poparcia dla kandydatury Swiatłany Cichanouskiej. Postawiono mu zarzuty organizacji zamieszek na podstawie par. 342 KK. Krewni aresztowanego poinformowali Biełsat, że od lutego Furmanau jest traktowany jako szczególnie niebezpieczny więzień i wszędzie jest prowadzany w kajdankach.

Grodno: po pół roku ruszył proces pierwszej trójki aresztowanych razem z Siarhiejem Cichanouskim

„Suchą głodówkę” od 3 marca prowadzi również grodzieński muzyk i były działacz mniejszości polskiej Igor Bancer. Przeciwko niemu wszczęto sprawę karną o chuligaństwo za rzekome obnażenie się przed milicjantem.

Grodzieński punkowiec, były działacz mniejszości polskiej ogłosił w sądzie suchą głodówkę

jb/ belsat.eu

Wiadomości