Białorusini jako pierwsi skorzystają z „ekspresowych wiz”

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformował dziś o zrealizowaniu jego postulatu wydawania „ekspresowych wiz” przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zgodnie z deklaracjami, pierwszym krajem, którego mieszkańcy będą mogli korzystać z tej nowej procedury, ma być Białoruś.

9 lutego 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o cudzoziemcach mające na celu umożliwienie wydawania wiz krajowych przez ministra spraw zagranicznych.

Koncepcja oparta jest na utworzeniu w ramach MSZ dedykowanego wydziału zajmującego się rozpatrywaniem wniosków wizowych. Urzędnicy w Warszawie będą dysponować identycznymi instrumentami do podejmowania decyzji wizowych, jak konsulowie, aby jak najbardziej usprawnić proces. Będzie to dotyczyło zarówno wiz turystycznych, jak i pracowniczych.

Białorusin, który pchał autobus w Warszawie: Trzeba zawsze być człowiekiem i myśleć o innych

– Z nowego rozwiązania skorzystają głównie pracodawcy. Od dłuższego czasu apelowaliśmy w imieniu przedsiębiorców o skrócenie terminów wydawania wiz. Nie bez znaczenia jest fakt, że zmiany zostały zapowiedziane przez przedstawicieli MSZ na posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, które miało miejsce 14 stycznia 2021 r. – komentuje Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Po wejściu w życie nowych przepisów, konieczne jest jeszcze wydanie rozporządzenia, w którym zawarta zostanie lista państw, w których cudzoziemcy będą mogli składać wnioski o wydanie wizy przez MSZ oraz, w którym zostaną uwzględnione dodatkowe warunki. Po ich spełnieniu cudzoziemcy będą mogli składać takie wnioski. Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli ministerstwa, pierwszym krajem, którego mieszkańcy będą mogli korzystać z tej nowej procedury, ma być Białoruś.

Białoruscy uchodźcy szykują się na długi pobyt w Polsce

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości