Polska poinformowała państwa UE o sytuacji na granicy z Białorusią

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś przekazał dziś ambasadorom państw członkowskich przy UE informacje o aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Poinformował, że Polska ma nadal do czynienia z próbami nielegalnego przekraczania granicy i agresywnymi działaniami.

Jak wynika z informacji PAP, Polska na spotkaniu z zadowoleniem przyjęła fakt, że dla Francji, która objęła prezydencję w UE 1 stycznia, zewnętrzny wymiar migracji jest priorytetem. Podkreśliła, że w tym zakresie potrzebna jest współpraca UE z krajami pochodzenia i tranzytu.

Polski ambasador wskazał na potrzebę wyeliminowania pierwotnych przyczyn migracji. W tym kontekście wymienił m.in.: pomoc rozwojową UE, wzmocnienie systemów zarządzania granicami, migracją i azylem w państwach trzecich i zwalczanie przemytu migrantów.

Polska – wynika z informacji PAP – z zadowoleniem przyjęła zaproponowany przez Francję mechanizm koordynacji zewnętrznego wymiaru migracji (MOCADEM), wskazując, że powinien uwzględniać wszystkie wymiary – zarówno południowy jak i wschodni.

Dla Polski, jak oświadczył dyplomata, priorytetami są: sytuacja w Afganistanie, wsparcie Bałkanów Zachodnich oraz zacieśnienie współpracy z Irakiem i innymi krajami pochodzenia i tranzytu migrantów, próbujących nielegalnie przekroczyć granicę zewnętrzną UE przez Białoruś.

SG: Kubańczycy próbowali przekraść się pod mostem w Terespolu

Andrzej Sadoś przekazał, że do końca 2021 roku Polska odnotowała blisko 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią, z czego zapobiegła około 33 tys. 700.

W okresie od 1 do 9 stycznia 2022 r. dokonano 239 prób, 137 udaremniono. Ponadto polska administracja wydała nakazy opuszczenia terytorium 88 cudzoziemcom.

Ambasador przekazał, że Polska nadal ma do czynienia z atakami na granicę oraz innymi niebezpiecznymi i prowokacyjnymi zachowaniami, mimo mniejszej liczby grupowych prób jej przekroczenia.

W ostatnim czasie – jak wskazywał dyplomata – odnotowano próby przekraczania rzek granicznych pontonem, a strona polska ma podejrzenia, że migranci są kierowani przez służby białoruskie w kierunku niebezpiecznych stref, w tym np. bagien i rozlewisk (np. Narwi).

Przekazał też, że propaganda białoruska i rosyjska rozpowszechniają coraz bardziej absurdalne oszczerstwa przeciwko Polsce. Do tych działań wykorzystuje się m.in. dezertera, który uciekł na stronę przeciwnika, a który w mediach podaje nieprawdziwe informacje, wpisane w działania dezinformacyjne przeciwko Polsce.

Sadoś miał powiedzieć, że Polska podejmuje szeroko zakrojone wysiłki dyplomatyczne, aby zawrócić obywateli państw trzecich do ich kraju pochodzenia, jednak dostrzega pilną potrzebę opracowania skutecznego mechanizmu powrotów, w tym przymusowych.

Przypomniał, że od sześciu miesięcy toczy się dyskusja na temat zawieszenia niektórych przepisów kodeksu wizowego w odniesieniu do Iraku, a ten od dawna spóźniony krok mógłby zachęcić władze irackie do lepszej współpracy w zakresie readmisji.

SG: budowa ogrodzenia na granicy z Białorusią ruszy około 25 stycznia

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości