Zachód redukuje edukacyjne pogramy dla Białorusinów


W związku ze światowym kryzysem finansowym od następnego roku zostaną zawieszone niektóre programy edukacyjne, dzięki którym białoruscy studenci mieli możliwość kontynuować naukę w krajach Europy Zachodniej oraz USA. Redukcji ulegnie popularny amerykański program Muskie. Także może zostać zawieszony program OESS finansowany ze środków Komisji Europejskiej, który pozwalał młodym Białorusinom dokonywać wyboru dowolnej europejskiej uczelni dla kontynuacji nauki.

Program Muskie zawieszono m.in. dlatego, że amerykańskie władze nie zdołały uzgodnić budżetu na następny rok. W ciągu 20 lat funkcjonowania programu skorzystało z niego ponad 5 tysięcy osób pochodzących z krajów WNP, większość z nich stanowili Białorusini.

Program OESS był przeznaczony wyłącznie dla Białorusinów. Prawdopodobnie nie będzie rekrutacji na rok akademicki 2013/2014, ale istnieje szansza, że program zostanie przywrócony w roku 2014/2015. W ubiegłym roku stypendyści OESS po raz pierwszy byli zwolnieni z opłat za edukację na dowolnej uczelni krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych. Program pokrywał koszty edukacji 179 Białorusinów.

KR/ Biełsat
WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze