Więzień polityczny żeni się


W środę w grodzieńskim więzieniu nr 1. pobrali się skazany na 2 lata i 8 miesięcy Źmicier Daszkiewicz i Nasta Pałażanka. Oboje są działaczami opozycyjnego „Młodego Frontu”.

Uroczystość była okazją do pierwszego od dwóch lat spotkania młodej pary, które trwało jedynie 10 minut. Świadkami zawarcia małżeństwa byli pracownicy więzienia.

Panna młoda postanowiła wziąć nazwisko męża. Jak podkreśla oboje ze Źmicierem planowali pobrać się już od dawna, jednak cały czas pojawiały się formalne przeszkody. Główną z nich było zaginięcie dowodu osobistego pana młodego. W końcu jednak po wielu skargach prokuratura generalna potwierdziła, że dokument zaginął, co stało się podstawą wystawienia nowego.

Nasta Daszkiewicz poinformowała, że ślub na początku wyznaczony był na 19 grudnia – czyli rocznicę brutalnego rozpędzenie opozycyjnej demonstracji powyborczej w przeddzień, której jej mąż trafił za kraty. Potem jednak datę uroczystości zmieniono na 26 grudnia – jej zdaniem jej to symbolem bożego cudu, że ślub odbył się podczas świat Bożego Narodzenia.

Opozycyjna miłość

Źmicier i Nasta Daszkiewiczowie są liderami opozycyjnego „Młodego Frontu”. Chłopak został skazany na dwa lata kolonii za rzekomą napaść na przechodnia w przededniu wyborów prezydenckich w grudniu 2010 r. Początkowo odbywał wyrok w kolonii karnej w Gorkach w obwodzie Mohylewskim, potem został przeniesiony do więzienia w Głębokiem w obwodzie Witebskim. Tam 28 sierpnia br. miejscowy sąd skazał go na dodatkowe osiem miesięcy więźnia za rzekome naruszenia regulaminu. Więźnia przeniesiono do wiezienia w Mozyrzu – gdzie skazany ogłosił głodówkę w proteście przeciwko nieludzkiemu traktowaniu. Mozyrski sąd nie uznał jego odwołania i zdecydował przenieść go do Grodna.

To już drugie małżeństwo zawarte przez więźnia politycznego. W grudniu br. skazany na 6 lat więzienia Mikałaj Statkiewicz ożenił się z Maryną Adamowicz w kolonii karnej w Szkłowie.

Jb/biełsat

WWW.Belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze