Łukaszenka do kagiebistów: przejęliście najlepsze tradycje CzeKa


Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka złożył życzenia pracownikom Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) z okazji ich święta. Podkreślił, że KGB przejął najlepsze tradycje CzeKa, policji bezpieczeństwa z pierwszych lat władzy sowieckiej.

„Jako spadkobiercy WCzK-KGB białoruskie służby specjalne przez 95 lat swego istnienia przeszły długą drogę powstawania i rozwoju, przejmując wszystkie najlepsze tradycje starszych pokoleń czekistów, z których najważniejszą jest ofiarna służba ojczyźnie” – oświadczył Łukaszenka, cytowany przez państwową agencję BiełTA.

Podkreślił, że KGB profesjonalnie wykonuje stojące przed nim zadania, jest dla Białorusi tarczą chroniącą przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami, a także wnosi istotny wkład w obronę suwerenności kraju.

„Przykład męstwa, autentycznego patriotyzmu”

Łukaszenka ze szczególnym uznaniem wypowiedział się o weteranach KGB. Staliście się przykładem męstwa, autentycznego patriotyzmu i odpowiedzialności obywatelskiej. Wasze doświadczenie i mądrość są natchnieniem dla młodych pracowników – oświadczył.

20 grudnia 1917 roku powstała poprzedniczka KGB, słynąca z okrucieństwa sowiecka Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (WCzK). Na jej czele stanął urodzony na terenie obecnej Białorusi Feliks Dzierżyński.

Białoruś jest jedynym państwem poradzieckim, które po rozpadzie ZSRR utrzymało nazwę KGB dla swoich służb bezpieczeństwa. W samym Mińsku znajdują się trzy pomniki założyciela Czeki Feliksa Dzierżyńskiego – trzeci z nich został odsłonięty w ostatni wtorek.

Biełsat za PAP

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze