Białoruś w pierwszej 20 najbardziej zmilitaryzowanych krajów na świecie


W dorocznym raporcie nt poziomu militaryzacji krajów opracowanym przez Bońskie Międzynarodowe Centrum Konwersji(BICC) Białoruś zajęła 16 miejsce.

W Europie Białoruś wyprzedza jedynie Rosja – znajdującą się 4 miejscu, Cypr na 6 miejscu Grecja na 14 miejscu. Jeżeli chodzi o kraje b. ZSRR przed Białorusią znajduje się jedynie Azerbejdżan – 8 miejsce.

Stany Zjednoczone choć wydają najwięcej na obronę, bo rocznie prawie 700 mld dol., znajdują się na 30 miejscu listy.

Wskaźnik militaryzacji opiera się na porównaniu wydatków wojskowych do PKB i do wydatków na służbę zdrowia. Drugi badany współczynnik porównuje liczbę osób służących w oddziałach militarnych i paramilitarnych z liczbą lekarzy. Po trzecie badano liczbę ciężkiego uzbrojenia na głowę mieszkańca .

Powrót do pierwszej 20

Poziom militaryzacji BICC bada od 1990 r. na podstawie danych z 149 krajów. Białoruś 1993 r. zajmowała 9 miejsce – i od roku 1996 jej status sukcesywnie spadał. Był to okres redukcji białoruskiej armii. W pewnym momencie znalazła się nawet na 60 miejscu – jednak w 1999 r. z powrotem wróciła na 28 miejsce, a w roku 2000 przemieściła się na 16 miejsce. I odtąd nie opuściła pierwszej 20 najbardziej zmilitaryzowanych krajó.

Najbardziej zmilitaryzowanym krajem jest tradycyjnie Izrael, a za nim Singapur i Syria.

Jb/Biełsat/ http://www.ej.by/

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze