Robert Tyszkiewicz i Krzysztof Szczerski składają życzenia Biełsatowi


Posłowie dwóch konkurujących ze sobą partii są zgodni, że Polska powinna wspierać niezależne media na Białorusi.

Robert Tyszkiewicz poseł Platformy O­by­wa­tel­skiej z wo­je­wódz­twa pod­las­kie­go, białostoczanin, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy sejmowej Ko­mis­ji Spraw Za­gra­nicz­nych

Krzysztof Szczerski poseł PiS – dr. hab. politologii – członek sejmowej komisji spraw zagranicznych

Zobacz też
Komentarze