Utajnieni delegaci. Kogo wysłano na Zgromadzenie Ludowe?

Mińsk, Pałac Sportu. To tu odbywa się Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Narodowe. Zdj. belsat.eu

Mieszkańcy Wilejki usiłują ustalić, kto pojechał do Mińska, aby reprezentować ich na ogólnokrajowym forum zwołanym przez Alaksandra Łukaszenkę. Bezskutecznie…

Poinformowali o tym członkowie grupy „Eto Wilejka, dietka”. Liczy ona prawie 16 tys. członków w serwisie społecznościowym VKontakte, ponad 1200 – w komunikatorze Telegram. Wilejka ma zaledwie 30 tys. mieszkańców, ale nazwiska delegatów wysłanych z miasta i okolicy na Zgromadzenie do Mińska, członkom grupy nie udało się ustalić.

Pytali o to nawet przewodniczącą Rady Deputowanych Rejonu Wilejskiego Alenę Czabatar. Urzędniczka okazała się jednak mało pomocna. Oznajmiła jedynie, że osoby, które wysłano na stołeczne forum, wybrano jeszcze 30 stycznia podczas sesji Rady. Wtedy też kandydatury miano zatwierdzić.

W czwartek i w piątek – VI Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe

– Gdzie można znaleźć informacje o tym, kogo wybrano na delegata, przecież to wybrańcy narodu? – zapytali członkowie grupy Czebatar w nagranej rozmowie, której treść następnie opublikowali. – Nie jesteśmy zobowiązani do publikowania ich nazwisk w ogólnodostępnym trybie – usłyszeli w odpowiedzi.

Żadnych konkretnych informacji na ten temat nie udało się uzyskać także ani Rejonowym Komitecie Wykonawczym, ani w specjalnie otwartym biurze, gdzie przyjmowano pytania mieszkańców przeznaczone dla komitetu organizacyjnego Zgromadzenia Ludowego. Informacji o reprezentacji Wilejki i okolic na próżno też szukać na stronie internetowej lokalnej gazety Szlah Pieramohi, a nawet na oficjalnej stronie samego zgromadzenia.

Na podobne problemy z ustaleniem nazwisk swoich delegatów na ogólnokrajowe forum skarżą się też mieszkańcy innych miast – m.in. Baranowicz.

Łukaszenka do „delegatów narodu”: zostaliśmy brutalnie zaatakowani z zewnątrz, to próba blitzkriegu

rł, cez/belsat.eu

Wiadomości