Parlament Europejski zaniepokojony bezpieczeństwem białoruskiej elektrowni atomowej

W rezolucji przyjętej 642 głosami za, przy 29 przeciw i 21 wstrzymujących się, europarlament skrytykował plany pospiesznego uruchamiania siłowni jądrowej w Ostrowcu.

Pomimo poważnych obaw dotyczących bezpieczeństwa elektrownia zaczęła wytwarzać energię elektryczną 3 listopada 2020 roku bez pełnego wdrożenia zaleceń zawartych w przeglądzie partnerskim UE z 2018 roku i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Elektrownia jądrowa w Ostrowcu: Znowu awaria?

Europosłowie wezwali Komisję Europejską do ścisłej współpracy z władzami Białorusi w celu opóźnienia komercyjnego uruchomienia elektrowni do czasu pełnego wdrożenia wszystkich zaleceń unijnych dotyczących testów i wprowadzenia wszystkich niezbędnych ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa.

PE wezwał także władze Białorusi do pełnego przestrzegania międzynarodowych norm bezpieczeństwa jądrowego i środowiskowego oraz do przejrzystej współpracy z władzami międzynarodowymi.

Białoruski resort energetyki: pierwszy blok elektrowni jądrowej działa na pełnych mocach

Elektrownia jądrowa w Ostrowcu, zbudowana przez rosyjski Rosatom, znajduje się 50 km od stolicy Litwy Wilna oraz w bliskim sąsiedztwie innych krajów UE, takich jak Polska, Łotwa i Estonia.

Rozpoczęcie pełnej eksploatacji pierwszego bloku zaplanowane jest na I kwartał bieżącego roku, a drugi blok ma być wprowadzony do eksploatacji w 2022 roku.

UE zablokuje dostawy energii z białoruskiej elektrowni jądrowej?

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości