Łukaszenkę popiera mniej niż 1/3 Białorusinów


Niezależny Instytut Badań Społeczno-Ekonomicznych NISEPI opublikował wyniki najnowszych ogólnobiałoruskich badań społecznych.

Poparcie dla Łukaszenki spada

Zdaniem socjologów, prezydenta Łukaszenkę popiera obecnie 31,6 proc Białorusinów – od marca odsetek popierających obecnego prezydenta spadł o 5 punktów.

Choć 62 proc. respondentów uważa, że państwo powinno pomagać obywatelom i jedynie 22 proc. liczy na własną przedsiębiorczość, to zmienia się jednak wizja silnego państwa. W mniejszości są wyznający pogląd, że silne państwo to przede wszystkim silny lider. Tylko 43 procent uważa, że silny prezydent da więcej krajowi niż dobre prawo. Odwrotnie myśli prawie połowa respondentów. Jedna trzecia Białorusinów uważa, że zostali pokrzywdzeni przez przedstawicieli władzy.

Kryzys jakby mniejszy

W trzecim kwartale poprawił się odbiór sytuacji gospodarczej. Jedna czwarta uważa, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy ich położenie materialne pogorszyło się. W czerwcu wskaźnik ten wyniósł 31 proc., w grudniu ub.r aż 60 proc.

Zmniejszył się również odsetek ludzi uważających, że białoruska gospodarka znajduje się w kryzysie i wynosi 64 proc. (w grudniu ub.r. aż 81 proc.)

Milczący niezadowoleni

Białorusini nadal nie są gotowi wyrażać swojego niezadowolenia. Według badań jedynie 9,6 proc Białorusinów zadeklarowało, że świadomie zbojkotowało wybory, tak jak chciała tego część opozycji. 24 proc. nie brało w nich udziału z innych przyczyn. Wygląda więc na to, że według badań – wybory na Białorusi przynajmniej pod względem frekwencji (która przewyższyła 50 proc.) miały legalny charakter, przy czym najwięcej głosujących pochodziło z małych miasteczek i wsi. Mimo, że podczas głosowania głosuje się nie na listę partyjną, a konkretnego kandydata, większość biorących w wyborach nie zna nazwiska deputowanego wybranego w swoim okręgu.

Biełsat

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze