Łukaszenka skarży się na tendencyjność EU


„Oczekujemy, że EU zaprzestanie bezmyślnego nacisku na nasz kraj i podejmie kroki dla odbudowania zaufania jak do poważnego partnera i dobrego sąsiada” – powiedział Łukaszenka podczas wręczania listów uwierzytelniających przez kilku ambasadorów państw UE – poinformował Interfax.

Gorzkie słowa

Nowi ambasadorzy: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy, Węgier usłyszeli cierpkie słowa pod adresem UE. Białoruski prezydent podkreślił, że nie akceptuje nacisków i mieszania się w sprawy wewnętrzne kraju. „Mentorski ton i jakoby jedyny prawdziwy zachodni światopogląd można narzucać krajom, które widzą się jako w przyszłości część UE. Jednak nie w stosunku do Białorusi” – powiedział.

„Chcemy demokracji”

Łukaszenka poinformował, że proces „ewolucyjnych zmian czy modernizacji politycznego i ekonomicznego systemu” będzie prowadzony jedynie interesie białoruskiego narodu. „Nie będziemy działać na podstawie jakichkolwiek wskazówek z zewnątrz” – dodał. Jednak jak okazuje się Białoruś i Europa mają wiele wspólnego: „My wspólnie z Europą rozumiemy cel końcowy naszych reform: umocnienie pozycji Białorusi w świecie jako: odpowiedzialnego, demokratycznego i europejskiego państwa”

Dobry sąsiad

Łukaszenka przypomniał o kłopotach nękających UE, które grożą nawet jej rozpadem i wezwał do konsolidacji sił krajów kontynentu europejskiego w celu walki z kryzysem.

„Wszyscy nieobojętni i zdrowo myślący ludzie to rozumieją, jak i to że w sąsiedztwie z Unią Europejską rozwija się konstruktywnie nastawiony euroazjatycki projekt integracyjny” – dodał mając na myśli powstająca Unię Euroazjatycką – mająca na celu zintegrowanie przestrzeni postsowieckiej.

Ułomni i tendencyjni

Łukaszenkę zatem dziwi „ta ułomność i tendencyjność, z jaką niektórzy politycy w Brukseli oceniają wydarzenia w naszym kraju, w oderwaniu od realnych potrzeb europejskich narodów”

Podczas rozmowy przy lampce szampana z ambasadorem Wielkiej Brytanii Brucem Backnellem, Łukaszenka zaproponował zaprzestanie konfrontacji. „Jesteśmy gotowi – jeśli wy będziecie gotowi współpracować. Myślę, że pora kończyć ze stereotypami i standardowymi oskarżeniami ze strony EU” – dodał,. Brytyjski ambasador ze swojej strony podkreślił, że liczy na poprawę stosunków z Białorusią. „Jednak mamy określone stanowisko, które nie odróżnia się od tego czego chcemy od Rosji, Kazachstanu i innych krajów”

Biełsat

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze