Europosłowie wzywają do ostrzejszych sankcji wobec Białorusi

Parlament Europejski wezwał UE do ukarania osób zaangażowanych w zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair oraz w zatrzymanie podróżującego na pokładzie tej maszyny białoruskiego dziennikarza Ramana Pratasiewicza.

W rezolucji przyjętej 626 głosami za, przy 16 przeciw i 36 wstrzymujących się, posłowie zdecydowanie potępiają „porwanie samolotu Ryanair” jako akt „terroryzmu państwowego” oraz wzywają do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Ramana Pratasiewicza i jego partnerki Sofii Sapiegi, jak również wszystkich innych więźniów politycznych na Białorusi.

B. pomocnik prokuratora zatrzymany: wyłamano drzwi, zdemolowano mieszkanie

Zdaniem PE państwa unijne muszą pilnie przystąpić do wprowadzenia kolejnego pakietu sankcji przeciwko tym, którzy uczestniczyli w zeszłorocznych fałszerstwach wyborczych i wynikających z nich naruszeniach praw człowieka na Białorusi.

– Na liście objętych sankcjami powinni znaleźć się prokuratorzy, sędziowie i pracownicy organów ścigania, którzy odgrywają rolę w represjach, a także agenci zajmujący się dezinformacją, mediami, propagandą i urzędnicy wspierający reżim, tacy jak Marat Markow, który 2 czerwca przeprowadził „wywiad” z Ramanem Pratasiewiczem w państwowej stacji ONT – napisano.

Separatyści z Ługańska dzwonili do Mińska w sprawie Pratasiewicza

Ponadto, europosłowie wzywają do podjęcia szybkich kroków gospodarczych i sektorowych wymierzonych w kluczowe gałęzie białoruskiego przemysłu, w szczególności w sektor ropy naftowej i produktów ropopochodnych, potasu, stali i przetwórstwa drewna.

– Należy bezwzględnie odmówić reżimowi wsparcia finansowego, odmówić nowych linii kredytowych dla banków tego kraju oraz wstrzymać inwestycje w infrastrukturę lub przedsięwzięcia gospodarcze. Należy uniemożliwić europejskim instytucjom finansowym nabywanie obligacji oraz wszystkich innych instrumentów finansowych emitowanych przez białoruski rząd i powiązane z nim instytucje publiczne – wskazuje PE.

Rau: Łukaszenka nie jest w stanie skłócić Polaków z Białorusinami

Rezolucja wzywa również do zawieszenia udziału Białorusi w międzynarodowych organizacjach i imprezach sportowych, w tym w mistrzostwach Europy i świata oraz w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Posłowie wzywają również Europejską Federację Piłki Nożnej (UEFA) do odebrania białoruskiej telewizji państwowej praw do transmisji zbliżającego się turnieju EURO 2020 i przekazania ich nieodpłatnie niezależnej telewizji Biełsat TV.

W tekście potępiono również represje i wrogie działania władz przeciwko przedstawicielom mniejszości polskiej oraz przeciwko polskiemu systemowi szkolnictwa na Białorusi i wezwano do bezwarunkowego uwolnienia Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta i innych więźniów politycznych.

Łukaszenkowscy parlamentarzyści apelują do świata o solidarność w obliczu ataków i sankcji na ich kraj

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości