Grupa „Turma”. W białoruskich więzieniach powstaje społeczność artystyczna

Białoruski malarz Aleś Puszkin. Zdjęcie: wikipedia

Białoruski więzień polityczny, malarz i restaurator zabytków Aleś Puszkin poinformował o założeniu grupy artystycznej “Turma”.

Aleś Puszkin został 30 marca aresztowany podczas prac renowacyjnych w pałacu Ignacego Bułhaka w Żyliczach (Dobośni). Artystę oskarżono o wystawienie w Centrum Życia Miejskiego w Grodnie portretu antysowieckiego partyzanta Jauhiena Żychara, co prokuratura uznała za “rehabilitację nazizmu”. Jemu i założycielowi centrum, dziennikarzowi Biełsatu Pawłowi Mażejce grozi za to do 12 lat więzienia.

Paweł Mażejka po kilkugodzinnym przesłuchaniu wyszedł na wolność

Od momentu zatrzymania malarz jest przetrzymywany za kratami. Najpierw trafił do aresztu przy więzieniu w Grodnie, następnie został etapowany do ciężkiego aresztu śledczego przy ul. Waładarskiego w Mińsku. Organizacje obrony praw człowieka oficjalnie uznały go za więźnia politycznego.

Szkic Alesia Puszkina o zatrzymaniu go w Pałacu Bułhaków w Żyliczach 30 marca 2021 r. Zdjęcie: art_supolka_turma / Instagram

Puszkin nie traci czasu i za pośrednictwem adwokatki przekazuje na wolność kolejne szkice o życiu w więzieniu. Jego bliscy publikują je na Instagramie artysty, który w ten sposób jest wciąż obecny w życiu kulturalnym kraju.

Podpis pod szkicem Puszkina umieszczonym na Instagramie. 29 marca była Ostatnia Wieczerza z restauratorami w Żyliczach, 30 areszt, a w nocy z 30 na 31 marca 2021 r. Puszkina pod konwojem przewieźli karetką więzienną przez całą Białoruś. Z Nowogródka do Grodna, a to prawie 380 kilometrów. Jechali cała noc, od 20:00 30 marca do 8.00 31 marca, gdy został przyjęty do Grodzieńskiego Więzienia nr 1 Departamentu Wykonywania Kar MSW Białorusi. Zdjęcie: art_supolka_turma / Instagram

W białoruskich więzieniach i aresztach znalazło się wielu plastyków zawodowych i amatorów. Artystów łączy wspólnota doświadczeń, ale też brak możliwości swobodnego tworzenia i publikowania. Do takich osób Aleś Puszkin wyszedł teraz z propozycją współtworzenia grupy artystycznej “Turma” (pol. “Więzienie”). Przed chętnymi stawa trzy warunki: muszą być obecnymi bądź byłymi więźniami, mieszkać na Białorusi i mówić po białorusku.

Szkic „Wiosna w więzieniu” Alesia Puszkina. Zdjęcie: art_supolka_turma / Instagram

ad,pj/belsat.eu

Wiadomości