Litewski rząd proponuje na miesiąc zaostrzyć stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią

Rząd Litwy w związku z koncentracją dużej liczby migrantów na granicy białorusko-polskiej zaproponował w swej strefie przygranicznej zaostrzenie stanu wyjątkowego na okres jednego miesiąca. Ostateczną decyzję podejmie Sejm.

Minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė powiedziała, że do podobnej sytuacji, jak na granicy polsko-białoruskiej może dojść również na Litwie.

– Powinniśmy zrobić wszystko, by chronić i zabezpieczyć nasze granice – mówiła podczas porannego posiedzenia rządu .

Polskie służby: noc na granicy minęła spokojnie

Zaostrzony stan wyjątkowy miałby obowiązywać w strefie przygranicznej z Białorusią i sięgać pięć kilometrów w głąb kraju. Tym stanem zostałyby też objęte miejsca zakwaterowania migrantów. Migranci mieliby m.in. ograniczone prawo do korespondencji i rozmów telefonicznych z wyjątkiem możliwości zwracania się do instytucji i organów państwowych.

Wzmocniona zostałaby ochrona granicy, a ruch pojazdów w strefie przygranicznej byłby ograniczony. Wprowadzenie reżimu nadzwyczajnego pozwoli również na wykorzystanie rezerwy państwowej do radzenia sobie z kryzysem.

Niemieckie media: Putin i Erdogan wspierają plan wysyłania migrantów z Białorusi

Propozycję rządu zaostrzenia stanu wyjątkowego w strefie przygranicznej premier Ingrida Šimonytė po południu omówi z prezydentem Gitanasem Nausedą. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Sejm.

W związku z napływem nielegalnych migrantów z Białorusi Litwa na początku lipca wprowadziła stan wyjątkowy w całym kraju w celu uproszczenia procedur prawnych oraz łatwiejszego zaangażowania dodatkowych funduszy. Teraz MSW zaproponowało zaostrzenie stanu wyjątkowego w rejonach przygranicznych i miejscach zamieszkania migrantów.

Litwa apeluje do UE o zaostrzenie sankcji wobec reżimu w Mińsku

W tym roku granicę litewsko-białoruską nielegalnie przekroczyło ponad 4,2 tys. osób; ponad 6 tys. zostało zawróconych.

Minionej doby na granicy litewsko-białoruskiej zawrócono 73 migrantów. Nikt nie został wpuszczony. W ocenie Służby Ochrony Granicy Państwowej sytuacja na granicy litewsko-białoruskiej pozostaje stabilna.

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości