Straż Graniczna: na granicy z Białorusią zatrzymano „duże grupy cudzoziemców”

Od piątku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 349 cudzoziemców za nielegalne przekroczenie granicy z Białorusi do Polski.

Zdj. strazgraniczna.pl

– W działania zaangażowani byli przede wszystkim funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Lipsku, Nowym Dworze, Szudziałowie Krynkach, Kuźnicy i Michałowie – informuje POSG.

Największą grupę – liczącą aż 85 osób – zatrzymali w sobotę 7 sierpnia funkcjonariusze SG z placówki w Kuźnicy.

Prawie 250 w ciągu doby. Litwini zawracają cudzoziemców z „zielonej granicy”

Cudzoziemcy to prawdopodobnie obywatele Iraku oraz Afganistanu. Wszyscy zatrzymani poddawani są badaniom na Covid-19, ustalane są ich tożsamości, kraj pochodzenia, wiek. Po potwierdzeniu tożsamości, decyzją sądu umieszczani są w strzeżonych ośrodkach dla obcokrajowców.

Zdj. strazgraniczna.pl

W tym roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział SG zatrzymano już 871 nielegalnych imigrantów.

Ambasador obiecuje: Irakijczycy, „którzy utknęli” na Białorusi, będą ewakuowani do kraju

cez/belsat.eu wg strazgraniczna.pl

Wiadomości