Rok, który zmienił życie Białorusinów

Równo rok temu rozpoczęły się protesty przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. Od tego czasu wydarzyło się bardzo wiele, ale Białorusini nie zapomnieli. Oto kalendarium najważniejszych dat:

9 sierpnia

 • Dzień głosowania. Wybory prezydenckie na Białorusi. Czołową kandydatką opozycji jest Swiatłana Cichanouskaja.
 • Oficjalnie Alaksandr Łukaszenka otrzymuje ponad 80 proc. głosów.
 • Ludzie wychodzą na ulice, by wyrazić sprzeciw wobec fałszowania wyborów w lokalach wyborczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

10 sierpnia

 • Pierwsza ofiara śmiertelna: w pobliżu metra Puszkinskaja zastrzelono Alaksandra Tarajkouskiego.

Białoruska prokuratura: Tarajkouskiego zastrzelono legalnie

11 sierpnia

 • Władze wywożą Swiatłanę Cichanouską na granicę z Litwą.
 • W Brześciu śmiertelnie postrzelono Hienadzia Szutawa. Sześć miesięcy później świadek morderstwa został skazany na 10 lat więzienia, a Szutawa pośmiertnie uznano za winnego zakłócania porządku.

12 sierpnia

 • Na wolność wychodzą pierwsi aresztowani podczas protestów.
 • W Homlu umiera Alaksandr Wichar: 25-letni mężczyzna zmarł w szpitalu trzy dni po zatrzymaniu.
 • Wzdłuż ulic białoruskich miast ustawiają się pierwsze Łańcuchy Kobiet.

W Homlu pochowano drugą ofiarę milicyjnej przemocy

13 sierpnia

 • Na znak sprzeciwu wobec przemocy ludzie ustawiają się w łańcuchach solidarności.

14 sierpnia

 • Swiatłana Cichanouskaja ogłasza utworzenie Rady Koordynacyjnej, organu reprezentującego białoruską opozycję.

15 sierpnia

 • Pracownicy wielkich zakładów przemysłowych ogłaszają strajki.

16 sierpnia

 • Wiec poparcia dla Łukaszenki. Uczestnicy są przywożeni w sposób zorganizowany z całej Białorusi.
 • Marsz Wolności – największa akcja protestacyjna: w Mińsku na ulice wychodzi ponad 200 tys. osób.

Marsz połączonych sił demokratycznych w Mińsku: największa demonstracja w historii

18–22 sierpnia

 • Zebrano ponad milion euro na pomoc ofiarom przemocy.
 • Kolejne dwie śmiertelne ofiary – Kanstancin Szyszmakou i Mikita Kryucou.

23 sierpnia

 • Łańcuch solidarności od Wilna do granicy z Białorusią.

1 września

 • Protest studentów.

7 września

 • Próba wywiezienia za granicę Maryi Kalesnikawej, koordynatorki sztabu Wiktara Babaryki.

  Kalesnikawa drze paszport na granicy i zostaje zatrzymana.

„Idę do końca bez względu na wszystko”. Jakimi zasadami kieruje się białoruska opozycjonistka Maryja Kalesnikawa

19 września

 • W Mińsku odbywa się największy Marsz Kobiet.

23 września

 • Łukaszenka organizuje tajną ceremonię zaprzysiężenia. Wieczorem ludzie wychodzą na ulice.

Białorusini protestują przeciwko tajnemu zaprzysiężeniu Łukaszenki

5 października

 • Odbywa się pierwszy Marsz Emerytów.

10 października

 • Łukaszenka spotyka się z liderami opozycji w areszcie KGB.

12 listopada

 • Na jednym z mińskich podwórek zatrzymano Ramana Bandarenkę. Następnego dnia umiera w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń.
 • KGB zatrzymuje 12 osób podejrzanych w “sprawie studentów”.

15 listopada

 • Odbywa się marsz pamięci Ramana Bandarenki. Służby rozganiają protestujących.
 • W czasie prowadzenia relacji na żywo zatrzymane zostają dziennikarki Biełsatu Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa. W lutym obie zostają skazane na dwa lata kolonii karnej.

Wolność, tęsknota, przyszłość. O czym piszą w swoich listach Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa

16 listopada

 • Dziennikarka Kaciaryna Barysewicz i lekarz Arciom Sarokin zostają zatrzymani za opublikowanie informacji o stanie trzeźwości Bandarenki, która jest sprzeczna z oficjalną wersją wydarzeń.

18 stycznia

 • MŚ w hokeju 2021 przeniesione z Białorusi dzięki presji publicznej i odmowie finansowania przez sponsorów.

22 stycznia

 • Swiatłana Cichanouskaja i Paweł Łatuszka przemawiają w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

13–14 kwietnia

 • Polityk Ryhor Kastusiou, filolog Alaksandr Fiaduta i prawnik Juraś Ziankowicz zatrzymani pod zarzutem planowania zamachu stanu.
 • Łukaszenka podpisuje nowy dekret – w przypadku jego śmierci władza przechodzi w ręce Rady Bezpieczeństwa. Dekret jest sprzeczny z konstytucją

Anatomia histerii: Łukaszenka ucieka przed zamachowcami już od 27 lat

18 maja

 • Przeszukania w biurze największego białoruskiego portalu informacyjnego TUT.by. Serwery portalu skonfiskowano: TUT.by przestaje istnieć.

20 maja

 • W kolonii w Szkłowie umiera więzień polityczny Witold Aszurak. Wersja oficjalna – zatrzymanie akcji serca.

23 maja

 • W Mińsku zostaje zmuszony do lądowania samolot Ryanair z Aten do Wilna. Bloger Raman Pratasiewicz, który był na pokładzie, zostaje zatrzymany.

Szef Ryanaira i MSZ Irlandii jednym głosem o działaniach Mińska: to „sponsorowane przez państwo piractwo”

24 maja

 • W centrum Rygi białoruska flaga państwowa zostaje zastąpiona biało-czerwono-białą. W odpowiedzi łotewski ambasador musi wyjechać z Białorusi.

26 maja

 • W Mińsku 17-letni chłopak popełnia samobójstwo, o śmierć obwinia Komitet Śledczy.

1 czerwca

 • Więzień polityczny Ściapan Łatypau próbuje popełnić samobójstwo podczas rozprawy sądowej.

Czym jest „press-chata”? Więzień, który w sądzie targnął się na życie, spędził w niej 51 dni

4 czerwca

 • UE oficjalnie zakazuje białoruskim liniom lotów w swojej przestrzeni powietrznej.

12 czerwca

 • Granicę z Białorusią tymczasowo blokują uczestnicy protestów w Polsce, na Litwie i na Ukrainie. Domagają się od Unii Europejskiej przyspieszenia procesu nakładania sankcji.

24 czerwca

 • Unia Europejska wprowadza 4. pakiet sankcji wobec Białorusi.

28 czerwca

 • Białoruś zawiesza udział w inicjatywie Partnerstwa Wschodniego i odsyła przedstawiciela UE z Mińska.

Komu zaszkodzi wycofanie się Mińska z Partnerstwa Wschodniego?

29 czerwca

 • Białoruś zostaje pozbawiona prawa do organizacji MŚ w Chodzie Sportowym.

30 czerwca

 • Państwowa białoruska TV wykluczona z Europejskiej Unii Nadawców.

6 lipca

 • Sąd Najwyższy Białorusi skazuje Wiktara Babarykę na 14 lat kolonii o zaostrzonym rygorze.

Finansista – palaczem. Niedoszły konkurent Łukaszenki dostał pracę w kolonii karnej

8–16 lipca

Na terenie całej Białorusi odbywają się przeszukania dziennikarzy, redakcji niezależnych mediów, działaczy i obrońców praw człowieka.

16 lipca

 • Zapadają wyroki w „sprawie studentów”: 12 osób skazanych na 2-2,5 roku więzienia.

28 lipca

 • Swiatłana Cichanouskaja spotyka się z prezydentem USA Joe Bidenem.
 • Na granicy białorusko-litewskiej w ciągu doby zatrzymano 171 migrantów. Ich łączna liczba w 2021 roku przekroczyła 4 tys. osób
 • Białoruskie władze „nagrodziły” Biełsat za rok pracy, uznając go za źródło ekstremistyczne

Ministerstwo Informacji: Biełsat ekstremistyczny już z samej nazwy

belsat.eu

Wiadomości