Rosyjska Duma Państwowa zakazuje utożsamiania roli ZSRR i III Rzeszy w II wojnie

Niższa izba parlamentu Rosji przyjęła w trzecim czytaniu ustawę zakazującą publicznego „utożsamiania roli ZSRR i Niemiec nazistowskich w II wojnie światowej”' oraz negowania „decydującej roli narodu radzieckiego” w pokonaniu nazizmu.

Generał Mauritz von Wiktorin, gen.Heinz Guderian i kombryg Siemion Kriwoszein odbierają wspólną defiladę Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu. Zdj. Bundesarchiv,

Ustawa zakazuje „utożsamiania celów, decyzji i działań władz ZSRR, radzieckiego dowództwa wojskowego oraz żołnierzy z celami, decyzjami i działaniami Niemiec nazistowskich”. Zawiera również zakaz „negowania decydującej roli narodu radzieckiego w pokonaniu Niemiec nazistowskich i misji humanitarnej ZSRR podczas wyzwalania krajów europejskich”.

Naród sowiecki walczył sam w II wojnie światowej? Putin mógł mieć to na myśli

Zakaz dotyczy wystąpień i prezentacji publicznych oraz publikacji w mediach i internecie. Ustawa nie mówi nic o karach za złamanie zakazu. Propozycje kar będą określone w innym dokumencie. Inicjatorzy ustawy mówili w maju, że propozycje te są ustalane z rządem Rosji. Ustawę rozpatrzy teraz wyższa izba rosyjskiego parlamentu, Rada Federacji.

Putin znów oskarża Polskę o spiskowanie z Hitlerem

jb/ belsat.eu wg PAP

Wiadomości