Rau: Łukaszenka nie jest w stanie skłócić Polaków z Białorusinami

Na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia minister spraw zagranicznych skomentowała działania reżimu w Mińsku przeciwko Polsce i Polakom na Białorusi.

– Jeśli chodzi o te próby skłócenia społeczeństwa polskiego ze społeczeństwem białoruskim, to powiedzmy sobie, są to próby uporczywie podejmowane przez reżim Alaksandra Łukaszenki, ale one nie wydają się skuteczne” – powiedział Zbigniew Rau w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Minister pytany o więzionych w tym kraju działaczy Związku Polaków na Białorusi, zapewnił, że Polska nie pozostawi swoich rodaków samym sobie „tylko i wyłącznie dlatego, że włączają się (…) do dyskursu społeczeństwa obywatelskiego”.

– Dyskursu, jak urządzić demokratyczną Białoruś zgodnie z zasadami praw człowieka, rządów prawa i samostanowienia – podkreślił Rau.

Wiceszef MSZ zapewnił ZPB o nieustającym wsparciu

Dzięki działaniom polskich służb dyplomatyczno-konsularnych 25 maja do Polski przyjechały działaczki mniejszości polskiej z Białorusi: prezes oddziału Związku Polaków na Białorusi w Lidzie Irena Biernacka, prezes oddziału ZPB w Wołkowysku Maria Tiszkowska i szefowa Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych w Brześciu Anna Paniszewa, które przetrzymywane były w areszcie pod politycznymi zarzutami. W areszcie wciąż przebywają: szefowa Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys oraz członek zarządu Związku, dziennikarz Andrzej Poczobut. Całej piątce Prokuratura Generalna Białorusi zarzuca „propagowanie nienawiści na tle narodowościowym” i „rehabilitowanie nazizmu”.

O uwolnienie przedstawicieli ZPB apelowali przedstawiciele państw UE, a także szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Działania władz w Mińsku wobec mniejszości polskiej były powodem zapowiedzi kolejnej tury sankcji, które UE ma nałożyć na białoruskie władze.

Poczobut szykanowany za odmowę wyjazdu do Polski

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości