Prokuratura Generalna tymczasowo zajęła mienie aresztowanych działaczek ZPB

Portal „Znad Niemna” poinformował, że czynności tej dokonano w ramach sprawy karnej o rzekome „podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym” i „rehabilitację faszyzmu”.

Postanowienia Prokuratury Generalnej o tymczasowym zajęciu mienia Marii Tiszkowskiej i Andżeliki Borys są datowane dniem 26 marca. Do domu pierwszej z nich przychodzili dzisiaj funkcjonariusze milicji, aby poinformować o decyzji dotyczącej samochodu.

„Znad Niemna” podkreśla, że nie wiadomo na razie, czy podjęte zostały jakieś czynności prokuratorskie odnośnie mienia pozostałych działaczy polskiej mniejszości, uwięzionych przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Rodziny aresztowanych działaczy ZPB spotkały się z polskimi dyplomatami

Członkowie władz Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, Andrzej Poczobut, Maria Tiszkowska i Irena Biernacka od 25 marca przebywają w mińskim areszcie „Waładarka”. Wcześniej trafiła tam dyrektorka polskiej szkoły w Brześciu Anna Paniszewa. Są podejrzanymi w sprawie o „podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym” i „rehabilitację faszyzmu” poprzez imprezy poświęcone polskiemu podziemiu antysowieckiemu.

“Jeśli nie ja, to kto…” Kim jest Andżelika Borys – prezes Związku Polaków na Białorusi?

pp/belsat.eu wg Znad Niemna

Wiadomości