Łukaszenka: przez pluralizm rozpadł się Związek Radziecki

Rządzący na Białorusi nakreślił swoją wizję systemu partyjnego, który ma powstać w jego kraju w rozmowie z twórcami ustawy „O partiach”.

Alaksandr Łukaszenka powiedział, że nie powinno powstawać wiele małych partii, z których każda broniłaby własnych interesów. Przypomniał w tym kontekście letnie protesty po sfałszowanych przez siebie wyborach prezydenckich.

– Nieźle sobie chodzili w sierpniu i w innych miesiącach, głównie po Mińsku. Ale to była jednak grupa, za przeproszeniem, protestujących. Przeciwko niej była inna siła na czele z władzą. A co jeśli wyjdą różni i będą tak każdy dzień chodzić? – pytał.

Partie centralnie planowane, czyli “demokratyzacja” według Łukaszenki

Jego zdaniem, sytuacja na świecie będzie się w najbliższym czasie tylko komplikować, dlatego trzeba się konsolidować.

– Gdy jest trudno, to mądrzy ludzie łączą się wokół kogoś, grupy ludzi. Zbierają się razem i starają obronić, wyżyć – dodał.

Warszawa: Łatuszka zakłada partię do przyszłego parlamentu Białorusi

Alaksandr Łukaszenka dodał, że Białoruś nie ma doświadczenia życia przy systemie partyjnym.

– My z tego powodu zniszczyliśmy Związek Radziecki. To było na naszych oczach. Żeby tylko to nie stało się z Białorusią – mówił.

Po sierpniowych wyborach prezydenckich Alaksandr Łukaszenka mówił o zmianie konstytucji i konieczności utworzenia partii politycznych. Taką gotowość zgłosiła proreżimowa organizacja Biała Ruś. Dziś dokumenty do Ministerstwa Sprawiedliwości złożyła otwarcie prorosyjska partia Sojuz. Z kolei w Mołodecznie milicja rozbiła spotkanie organizacyjne partii Razem niedoszłego oponenta Alaksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich Wiktara Babaryki, który obecnie jest więźniem politycznym.

Aleś Bialacki: To zwyczajny, współczesny faszyzm

pp/belsat.eu wg Tut.by, Euroradio

Wiadomości