Europejskie organizacje dziennikarskie solidarne z więzionymi koleżankami

O kolejnych reakcjach z zagranicy poinformowało Białoruskie Zjednoczenie Dziennikarzy (BAŻ).

– Reżim Alaksandra Łukaszenki powinien niezwłocznie zaprzestać systematycznych prześladowań dziennikarzy – żąda Niemieckie Zjednoczenie Dziennikarzy (DJV) w liście otwartym przekazanym ambasadzie Białorusi w Berlinie i konsulom honorowym. – Dziennikarze, którzy chcą informować o wydarzeniach na Białorusi są prześladowani i nie mogą wypełniać swojej misji informacyjnej. Procesy sądowe przeciwko dziennikarzom i ich organizacjom powinny natychmiast zakończone – głosi oświadczenie.

Prezes federalny DJV Frank Überall wyraził przekonanie, że dziennikarki Biełsatu Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa powinny zostać niezwłocznie uwolnione, ponieważ nie wolno dopuścić do sądu nad tymi, którzy jedynie uprawiali swój zawód.

Pierwszy dzień procesu. Dziennikarki Biełsatu nie przyznają się do winy PODSUMOWANIE

FAPE, czyli Federacja Zjednoczeń Dziennikarzy Hiszpanii zwróciła się do ambasady Białorusi w Madrycie z apelem podpisanym przez szefa FAPE Nemesio Rodriguesa. Podkreśla on, że represje władz wobec mediów na Białorusi są niedopuszczalne:

– Dziennikarkom Kaciarynie Andrejewej i Darii Czulcowej grozi się trzema latami więzienia tylko z powodu prostego faktu, że pragnęły swobodnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Proszę pana o wpłynięcie na powstrzymanie tego procesu i aby wyszły one na wolność – napisał Rodrigues do Siarhieja Łukaszewicza, radcy ambasady Białorusi w Madrycie. – Wolna praktyka dziennikarska to jedna z podstaw systemów demokratycznych w kontekście wolności słowa. Ograniczanie tego prawa równe jest ograniczaniu demokracji.

Oświadczenie z apelem do białoruskich władz o zaprzestanie prześladowanń dziennikarzy i mediów wystosował też zarząd Związku Dziennikarzy Bułgarskich (UBJ). Przytacza on statystykę dotyczącą faktów łamania praw pracowników mediów na Białorusi oraz informacje na temat sprawy karnej przeciwko naszym koleżankom.

– Nawet tych faktów jest wystarczająco dużo, aby się przekonać: represje przełączono na wysoki bieg, a zamach władz na dziennikarzy wykonujących swoje obowiązki wywołuje nasze głębokie oburzenie.

17 organizacji domaga się wstrzymania prześladowań dziennikarzy

Rada Naczelna UBJ wzywa do „natychmiastowego i bezwarunkowego” uwolnienia wszystkich aresztowanych kolegów z Białorusi i domaga się przestrzegania przez władze podstawowych praw i swobód obywatelskich.

– Wyrażamy solidarność z Europejską i Międzynarodową Federacją Dziennikarzy i apelujemy do białoruskich władz o o niezwłoczne uwolnienie więzionych kolegów. Wiemy, że w białoruskich więzieniach znajduje się 11 dziennikarzy i nie może to być oznaką demokratycznego społeczeństwa. Rząd Serbii też nie jest łagodny w stosunku do dziennikarzy, ale nikt z nich nie siedzi w więzieniu – napisał w swoim oświadczeniu Związek Dziennikarzy Serbii.

Solidarność z kolegami z Białorusi wyraziły też organizacje dziennikarskie m.in. z Ukrainy i Francji.

Litwa: Nagroda Wolności i Nadziei dla pięciu białoruskich dziennikarek

cez/belsat.eu wg baj.by

Wiadomości