UE przypomina o rocznicy sfałszowanych wyborów na Białorusi

9 sierpnia 2020 r. nadzieje na wybór prawowitego przywódcy kraju na Białorusi zostały brutalnie przerwane – napisał w wydanym dziś oświadczeniu Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji.

Jak zauważa, reżim Łukaszenki rozprawił się z własnym społeczeństwem, konsekwentnie pogłębiając rozłam z narodem białoruskim. Przedstawiciele opozycji i sił prodemokratycznych oraz zwykli obywatele giną w niejasnych okolicznościach, są zatrzymywani lub zmuszani do opuszczenia kraju i życia na emigracji.

Borrell określa to jako „sprawnie zorganizowaną przez reżim Łukaszenki” kampanię represji i zastraszania społeczeństwa obywatelskiego oraz obrońców praw człowieka, a także systematycznego niszczenia organizacji pozarządowych i niezależnych mediów, mając na celu uciszenie wszystkich pozostałych niezależnych głosów i stłumienie przestrzeni obywatelskiej na Białorus. Celem tej polityki stała się też mniejszość polska na Białorusi.

Ekspert: rok po wyborach na Białorusi trwa zimna wojna domowa

 

– Wraz z przymusowym i bezprawnym lądowaniem Ryanair Flight 4978 w Mińsku w dniu 23 maja oraz instrumentalizacją do celów politycznych znajdujących się w trudnej sytuacji migrantów, reżim jeszcze bardziej zakwestionował normy międzynarodowe – czytamy też w oświadczeniu.

Zdaniem UE jedynym sposobem wyjścia z tej sytuacji i zakończenia kryzysu politycznego jest integracyjny dialog narodowy. Dlatego zniesienie unijnych sankcji będzie możliwe tylko wtedy, gdy władze na Białorusi w pełni zastosują się do zasad demokracji i praworządności, będą przestrzegać zobowiązania w zakresie praw człowieka i zaprzestaną wszelkich represji.

– Reżim powinien bezwarunkowo uwolnić i zrehabilitować ponad 600 więźniów politycznych oraz zaangażować się w poważny, wiarygodny i pluralistyczny proces polityczny, którego wynikiem będą wolne i uczciwe wybory pod nadzorem OBWE/ODIHR – podkreśla Borrell.

Ponownie przypomina też, że gdy Białoruś rozpocznie demokratyczne przemiany, UE zobowiązała się pomóc Białorusi ustabilizować jej gospodarkę, zreformować jej instytucje oraz stworzyć nowe miejsca pracy i poprawić standard życia ludzi. Ma temu służyć m.in. kompleksowy plan wsparcia gospodarczego w kwocie do 3 mld euro dla demokratycznej Białorusi, którego zarys 28 maja opublikowała Komisja Europejska.

– UE będzie nadal wspierać demokratyczną, niezależną, suwerenną, zamożną i stabilną Białoruś. Głosy i wola narodu białoruskiego nie zostaną uciszone – zapewnia szef unijnej dyplomacji.

„Wyraźcie solidarność z nami!” Cichanouskaja przypomina światu o nadchodzącej 1. rocznicy sfałszowanych wyborów

cez/belsat.eu

Wiadomości