Przeszukania w białoruskich mediach na prowincji

Funkcjonariusze przeprowadzają przeszukania w gazetach Intex-Press i Briestskaja Gazieta oraz w portalu Orsha.eu. Zatrzymano co najmniej dwóch dziennikarzy.

Rano zatrzymano też redaktora portalu Orsha.eu z Orszy, Ihara Kazmierczaka. Jego mieszkanie przeszukali funkcjonariusze zajmujący się przestępczością finansową.

Dzisiaj do redakcji portalu Intex-Pressu w Baranowiczach w obwodzie brzeskim przyszli funkcjonariusze KGB. W kwietniu gazeta została ukarana za umieszczenie wywiadu z przywódczynią opozycji Swiatłaną Cichanouską.

Wywiad ze Swiatłaną Cichanouską w lokalnej gazecie uznano za materiał ekstremistyczny

Przeszukania odbywają się też w Briestskiej Gaziecie w Brześciu. Dziennikarze poinformowali jedynie, że wcześniej kilka osób stukało do drzwi i groziło ich wyważeniem. Nie wiadomo, jaki organ ścigania reprezentują funkcjonariusze.

Nalot na Naszą Niwę: strona internetowa zablokowana, przeszukania w redakcji i w domach dziennikarzy

Redaktor strony internetowej Pierszy Rehijon Aleh Supruniuk został dziś skazany na karę w wysokości 580 rubli, czyli 870 złotych, za wykorzystanie „ekstremistycznej symboliki”. W artykule o mieszkańcu Baranowicz, który został oskarżony o niepodporządkowanie się milicjantowi, Supruniuk wykorzystał jego zdjęcie w wyszywanej koszuli. Śledczy dopatrzyli się na niej swastyki. W grudniu, inny dziennikarz portalu został oskarżony o obrazę prezydenta.

pp/belsat.eu wg orsha.eu, Euroradio, Nawiny

Wiadomości