Na Białorusi zatrzymano współpracowników Biełsatu

Zmicier Łupacz, zdj.: Biełsat

Zatrzymano Zmitra Łupacza i Witala Skryla. Trwają przeszukania w Mińsku i poza stolicą.

Zmicier Łupacz został zatrzymany w sanatorium „Plisa”, w obwodzie witebskim, gdzie przebywał na urlopie. Dziś rano funkcjonariusze przyjechali po niego do domu dwoma samochodami, ale go tam nie zastali. Według niepotwierdzonych informacji został zatrzymany do poniedziałku, przedstawiono mu zarzuty z art. 188 Kodeksu Karnego – „pomówienie funkcjonariusza”. Zmicier to dziennikarz katolicki i korespondent Biełsatu z Głębokiego. Czytelnicy naszej strony znają go jako autora materiałów o historii i kulturze regionu. Jest jednym z dziennikarzy najczęściej skazywanych za pracę dla Biełsatu – ostatnio złożył w Komitecie Praw Człowieka ONZ skargę na prześladowanie go przez białoruskie sądy. Zmicier

Wital Skryl został zatrzymany w Witebsku na podstawie art. 369 Kodeksu Karnego mówiącego o „obrazie przedstawiciela władz”. Po raz ostatni dzwonił już z telefonu śledczego. Jego adwokat poinformował, że dziennikarz został przesłuchany w Komitecie Śledczym i umieszczony na 72 godziny w areszcie.

W Witebsku przeszukano mieszkanie współpracującego z Biełsatem freelancera Zmitra Kazakiewicza. Milicja przeprowadziła przeszukanie w sprawie z art. 188 Kodeksu Karnego – o pomówienia funkcjonariusza Iwana Michno, oskarżonego przez anonimowego internautę o nielegalne zatrzymanie i pobicie dziecka. Mundurowi skonfiskowali 2 komputery stacjonarne, 2 laptopy żony i córki dziennikarza, dwa aparaty i małą flagę biało-czerwono-białą. Nakaz rewizji podpisali śledczy Makarenkau i prokurator Huk.

Milicja przyszła też do mieszkania Sławy Łazarawa, współpracującego z nami kamerzysty-freelancera z Witebska. W mieszkaniu w tym czasie była jego matka. Funkcjonariusze zabrali jej komórkę i sprzęt elektroniczny syna.

W Witebsku milicja przeszukała mieszkanie współpracownika Biełsatu Uładzimira Łuniowa.

Dziennikarza Zmitra Łupacza ponownie sądzono za Lenina

Przeszukania i zatrzymania odbyły się też w innych miastach Białorusi.

  • W Bobrujsku przeszukano mieszkanie dziennikarki Alesi Łacinskiej, a następnie odwieziono ją na rozmowę do siedziby KGB.
  • Rano zatrzymano też redaktora portalu Orsha.eu z Orszy, Ihara Kazmierczaka. Jego mieszkanie przeszukali funkcjonariusze zajmujący się przestępczością finansową.
  • Do redakcji portalu Intex-Press w Baranowiczach w obwodzie brzeskim przyszli funkcjonariusze KGB. W kwietniu gazeta została ukarana za umieszczenie wywiadu z przywódczynią opozycji Swiatłaną Cichanouską. Przeszukania odbywały się też w Brestskiej Gazecie w Brześciu.

Przeszukania w białoruskich mediach na prowincji

Do zatrzymań i przeszukań doszło też w redakcji Naszej Niwy w Mińsku. Portal został zablokowany.

Nalot na Naszą Niwę: strona internetowa zablokowana, przeszukania w redakcji i w domach dziennikarzy

SK/pp belsat.eu

Wiadomości