Zmarł Jegor Ligaczow. Sowiecki polityk i promotor Gorbaczowa, który rozczarował się pierestrojką

W Moskwie w wieku 100 lat zmarł Jegor Ligaczow, działacz partii komunistycznej, który pod koniec istnienia ZSRR był drugą osobą w państwie, zasiadał w Biurze Politycznym KPZR i w 1985 roku poparł kandydaturę Michaiła Gorbaczowa na stanowisko sekretarza generalnego.

O śmierci Ligaczowa wieczorem 7 maja w Moskwie poinformowały władze obwodu tomskiego na Syberii.

Ligaczow od listopada 1965 do kwietnia 1983 był pierwszym sekretarzem obwodowego komitetu KPZR w Tomsku, czyli szefem obwodu Ten energiczny polityk pomógł zmodernizować miasto, poprawił jego infrastrukturę, zdobywając od Moskwy pieniądze na rozwój regionu.

Jegor Ligaczow podczas swojej wizyty w NRD w 1989 r. Zdj. Bundesarchiv

Cień na jego działalności położył się ujawniony wiele lat później przypadek zbeszczeszczania ciał ofiar represji stalinowskich, pochowanych w zarządzanym przez niego obwodzie w pobliżu miasta Kołpaszewo. W 1979 roku rzeka Ob podmyła wysoki brzeg w tzw. Kołpaszewskim Jarze. Ziemia zapadła się, odsłaniając masową mogiłę ofiar represji politycznych. Wtedy KGB postanowiło zniszczyć ślady zbrodni NKWD drastyczny sposób.

Portal „Syberia. Realia” cytuje tomskiego dziennikarza i poetę Władimira Krjukowa :

– W głowach osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe narodziło się świetne i radykalne rozwiązanie inżynieryjne: postawienie statku rufą do brzegu tak, by praca jego śrub znacznie przyspieszyła niszczenie wybrzeża. […] Postronnym nie wolno było przebywać na pokładzie … Ale ci, którzy musieli być na górze ze względu na swoje obowiązki, zapamiętali straszny obraz. Spadając razem z kawałkami zamarzniętej ziemi, ciała łamały się na pół, a ręce i nogi wystawały ze ścian urwiska. „

Podczas przesłuchania w 1990 roku Jegor Ligaczow zapewnił, że nie brał udziału w podjęciu takiej decyzji i że został odsunięty od sprawy po poinformowaniu o tym szefa KGB Jurija Andropowa.

– Na pytanie, dlaczego nie dokonano ponownego pochówku zwłok, mogę odpowiedzieć następująco: w tym czasie kraj znajdował się w okresie ograniczania procesu rehabilitacji (ofiar zbrodni stalinowskich – Belsat.eu) i nie mogło być nawet mowy o upublicznieniu zdarzenia. Zgodnie z ustalonym wówczas porządkiem, takie wydarzenia próbowano przeprowadzić bez zwracania uwagi opinii publicznej … Teraz, po latach i tak gwałtownej zmianie w naszej świadomości społecznej, kiedy wiele spraw zaczęto rozumieć zupełnie inaczej. Oczywiście nikt nie zrobiłby tego z grobem

W 1983 r. Z inicjatywy Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego KPZR Jurija Andropowa Ligaczow został przeniesiony do Moskwy na stanowisko sekretarza Komitetu Centralnego KPZR, gdzie odpowiadał za kwestie ideologii. Przy jego wsparciu rozwijała się kariera partyjna nie tylko Gorbaczowa, późniejszego twórcy pieriestrojki, ale i przyszłego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna.

Zakończył zimną wojnę i przebudował ZSRR. Gorbaczow kończy dziś 90 lat

Przez pierwsze lata rządów Gorbaczowa był jego bliskim współpracownikiem i w latach 1985-88 faktycznie drugą osobą w państwie. Odpowiedzialny był m.in. za niepopularną kampanię antyalkoholową czasów pieriestrojki.

Wkrótce jednak Ligaczow zarzucił Gorbaczowowi odejście od wzorców ideologicznych i uznał swe poparcie dla niego za „swój największy błąd kadrowy”. W lipcu 1990 roku, po ostrej krytyce Gorbaczowa, której dopuścił się podczas zjazdu partii komunistycznej, Ligaczow został odwołany ze wszystkich stanowisk partyjnych i odszedł na emeryturę. Później, w latach 1999-2003 był deputowanym niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej.

jb/ belsat.eu wg PAP, inf własna

Wiadomości