Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau udaje się z pilną wizytą do Kijowa

Polskie MSZ poinformowało, że wizyta związana jest z zagrożeniem pokoju u granic Ukrainy. Odbywa się ona na zaproszenie strony ukraińskiej.

Program wizyty przewiduje m.in. spotkanie ministra Zbigniewa Raua z szefem MSZ Ukrainy Dmytrem Kułebą oraz ukraińską delegacją do trójstronnej grupy kontaktowej w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie.

Sojusznicy z NATO, w tym Polska, potwierdzili poparcie dla euroatlantyckich aspiracji Ukrainy

Na stronie MSZ Ukrainy czytamy z kolei, że ministrowie będą rozmawiać na tematy związane ze strategicznym partnerstwem Ukrainy i Polski oraz omówią wzajemną dalszą współpracę w różnych sektorach.

– Poświęcą szczególną uwagę ostatnim destabilizującym działaniom Rosji, w tym zaostrzeniu sytuacji bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy i tymczasowo okupowanym Krymie, ściąganiu rosyjskich wojsk do granic Ukrainy, wzrostowi intensywności rosyjskiej propagandy – dodano.

Omówiona ma być też współpraca w ramach międzynarodowych organizacji i regionalnych formatów, takich jak trójkąt lubelski – zaznaczono.

BBN o pierwszym spotkaniu w formacie “trójkąta lubelskiego”

W Donbasie, gdzie w lipcu 2020 roku weszło w życie zawieszenie broni, obserwowana jest eskalacja konfliktu. Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy generał Rusłan Chomczak powiedział w minionym tygodniu, że Rosja zwiększa liczebność swych wojsk przy granicy z Ukrainą.

Trwające od 2014 roku walki między siłami ukraińskimi a wspieranymi przez Rosję rebeliantami na wschodzie Ukrainy pochłonęły – jak się ocenia – ponad 13 tys. ofiar śmiertelnych.

Większy potencjał armii Rosji i Ukrainy może być szansą na pokój

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości