Do Polski w ciągu doby uciekło przed represjami 80 Białorusinów

Polska Straż Graniczna poinformowała na twitterze, że 80 Białorusinów, którzy w sobotę przekroczyli granicę i zadeklarowali się jako opozycjoniści lub osoby represjonowane, otrzyma pomoc.

Od sierpnia 2020 r. Polska udzieliła schronienia 23 tys. Białorusinów prześladowanych w kraju: według stanu na koniec grudnia, od 18 sierpnia 2020 r., na podstawie wiz humanitarnych przyjechało do Polski 12 tys. Białorusinów. Do obrony międzynarodowej zgłosiło się 3,4 tys., a do Polski w ramach programu Poland.Business. Harbour przyjechało 7,6 tys. obywateli Białorusi. Rząd polski wprowadził również szereg ułatwień w adaptacji nowoprzybyłych specjalistów na rynku pracy. Między innymi zrezygnowano z konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego dla lekarzy zagranicznych, w tym białoruskich.

Polscy pogranicznicy poinformowali również, że w ciągu ostatniej doby 36 migrantów próbowało nielegalnie przekroczyć białorusko-polską granicę. Łącznie w zeszłym miesiącu odnotowano 180 takich prób. W 2021 r. próbowali nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską 39,7 tys. nielegalnych migrantów.

Kryzys na granicy litewsko-białoruskiej się skończył. Litewski prezydent chce znieść stan wyjątkowy

jb/ belsat.eu wg East24.info

Wiadomości