Białoruś: politycy „starej opozycji” będą sądzeni za zamieszki

Kolejny polityczny proces karny rusza w Mohylewie. Jednym z oskarżonych jest weteran opozycji Pawał Siewiaryniec, który trafił do aresztu ponad dwa miesiące przed wyborami prezydenckimi. Pozostali to działacze Europejskiej Białorusi i „internetowej opozycji”.

Paweł Siewiaryniec podczas protestu przeciwko białorusko-rosyjskiej integracji. Mińsk, 7.12.2019 r. Zdjęcie: Viktor Drachev / TASS / Forum

Współprzewodniczący Białoruskiej Chrześcijańskiej Demoktracji Paweł Siewiaryniec przebywa w areszcie od 7 czerwca. Polityka zatrzymano w pobliżu swojego domu, gdy wracał z przedwyborczego wiecu przed halą targową na mińskiej Kamarouce. Początkowo skazano go na 15 dni aresztu, potem – dodawano mu kolejne wyroki aresztu administracyjnego. Opozycjonistę ukarano łącznie 90 dniami aresztu i zakładano, że 21 sierpnia 2020 roku wyjdzie na wolność. Jednak 20 sierpnia został oskarżony o udział w masowych zamieszkach i pozostawiony w areszcie. Siewiaryniec w czerwcu ub.r. pociął się do krwi na znak protestu przeciwko umieszczeniu go w karcerze, gdzie panowały „nieludzkie warunki”.

Siewiaryniec okaleczył się w proteście. Opozycjonistę torturują w areszcie?

Kolejni oskarżeni to działacze Europejskiej Białorusi Jauhien Afnahiel, Paweł Juchniewicz i Andrej Wojnicz, których zatrzymano 26 września, oraz zatrzymany 26 stycznia Maksim Winiarski. Im również postawiono zarzuty karne udziału w masowych zamieszkach.

Oskarżeni należą do „starej opozycji”. Afnahiel brał udział w tworzeniu Młodego Frontu, jednej z najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych w latach 90 organizacji opozycyjnych. Później wraz z Pawłem Juchniewiczem i Andrejem Wojniczem założył opozycyjny ruch Żubr. Wszyscy byli wielokrotnie zatrzymywani, skazywano ich na grzywny i areszty.

Areszt Śledczy. To tam białoruscy więźniowie polityczni czekają miesiącami na proces

Pozostali oskarżeni to opozycyjny bloger Dzmitryj Kazłou i koordynatorka opozycyjnych czatów Iryna Szczastnaja.

Kazłou został zatrzymany 10 czerwca wraz z działaczami Europejskiej Białorusi Arciomem Czarniakiem i Michaiłem Bandarenką. Następnego dnia sąd skazał go na 20 dni aresztu, którego już nie opuścił.

Mieszkanka Mińska Iryna Szczastnaja została zatrzymana w listopadzie 2020 roku w swoim domu na oczach 10-letniego syna. Dziewczyna była koordynatorką kilku popularnych opozycyjnych kanałów komunikatora Telegram. 27 listopada oskarżono ją o „udział w masowych zamieszkach”.

Wszyscy sądzonych uznano za więźniów politycznych.

„Nikt nie odejdzie, to jest niewola”. Rozmowa z byłym funkcjonariuszem białoruskich wojsk wewnętrznych

jb/ belsat.eu wg nn.by

Wiadomości