Projekt rezolucji w sprawie Białorusi – uzgodniony w Parlamencie Europejskim

W Parlamencie Europejskim uzgodniono projekt rezolucji dotyczący Białorusi, w którym potępiono represje w tym kraju. Znalazły się w niej też zapisy w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Projekt ma zostać poddany pod głosowanie jutro. Podpisały się pod nim cztery frakcje – Europejska Partia Ludowa, Socjaliści i Demokraci, Odnowić Europę oraz Zieloni. Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której są europosłowie PiS, choć uczestniczyła w negocjacjach, nie podpisała się pod wspólnym tekstem.

W projekcie, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa, jego autorzy podkreślają solidarność z narodem białoruskim, a także z pokojowymi demonstrantami, którzy nadal opowiadają się za wolną i demokratyczną Białorusią. Przypominają, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie nie uznały wyników wyborów prezydenckich w 2020 r. ze względu na masowe fałszerstwa oraz nie uznają Alaksandra Łukaszenki za prezydenta Białorusi.

Andrzej Duda spotkał się ze Swiatłaną Cichanouską

Projekt potępia represje wobec narodu białoruskiego, tortury, tłumienie wolności mediów i internetu, a także bicia, aresztowania i zastraszania dziennikarzy, blogerów i innych niezależnych głosów na Białorusi. Europosłowie wzywają też do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia i wycofania wszystkich zarzutów wobec więźniów politycznych i wszystkich osób arbitralnie przetrzymywanych oraz domagają się natychmiastowego zaprzestania przemocy i represji.

Na Białorusi nie ma już organizacji broniących praw człowieka

W projekcie znalazły się także odniesienia do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Znajduje się w nim zapis, w którym wyrażono zdecydowaną solidarność z Litwą, Polską i Łotwą, a także innymi państwami członkowskimi UE będącymi celem białoruskiego reżimu i zdecydowanie potępiono instrumentalizację migrantów do celów politycznych, co stanowi naruszenie norm międzynarodowych i dwustronnych traktatów Białorusi z jej sąsiadami z UE.

Autorzy projektu podkreślają, że sponsorowane przez państwo Białoruś nielegalne przekraczanie granicy zewnętrznej UE, połączone z kampanią dezinformacyjną, jest formą wojny hybrydowej mającej na celu zastraszenie i destabilizację UE. Wskazują też na znaczenie skutecznej ochrony zewnętrznej granicy UE.

Przylatują samoloty, czyli jak Łukaszenka robi z Białorusi poczekalnię dla migrantów

W projekcie jest też zapis wzywający państwa członkowskie i instytucje UE do pilnego zajęcia się wielowymiarowym kryzysem na granicy białoruskiej oraz udzielenia pomocy migrantom na granicy z Białorusią. Autorzy projektu wyrażają też zaniepokojenie „brakiem przejrzystości na granicy polsko-białoruskiej i wzywają polskie władze do zapewnienia w przejrzysty sposób, że wszelkie przepisy, polityka lub praktyki na granicy polsko-białoruskiej są zgodne z prawem UE oraz do zabezpieczenia dostępu do region granicznego dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i mediów oraz współpracy z Frontexem w celu wspólnego rozwiązania trwającego kryzysu”

Migranci zapełnili lotnisko w Mińsku, ściągają do Grodna i Brześcia, śpią na ulicach FOTO WIDEO

Wyrażają też zaniepokojenie śmiercią osób na granicy białorusko-unijnej i „wzywają władze Polski, Łotwy i Litwy, a także innych poszkodowanych państw członkowskich do zapewnienia poszanowania unijnego prawa azylowego i powrotowego oraz międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka również w sytuacji kryzysowej, w tym dostępu do azylu i dostępu do mediów”

Pod projektem nie podpisała się frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Zapowiedziała, że złoży do niego poprawki.

Morawiecki o sytuacji na granicy z Białorusią: otrzymaliśmy jednoznaczne poparcie wszystkich krajów UE

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości