Związek Polaków na Białorusi ostrzega przed zagrożeniem dla polskiego szkolnictwa

Posiedzenie Rady ZPB, zdj.: znadniemna

Odpowiednie oświadczenie przyjęła Rada Związku Polaków na Białorusi (ZPB). Chodzi o poprawki do Kodeksu o Edukacji.

Według Rady ZPB, nowe prawo, w przypadku uchwalenia poprawek oznacza, że dwie działające na Białorusi polskie szkoły w Grodnie i Wołkowysku zamiast z polskim językiem wykładowym staną się szkołami dwujęzycznymi.

– W opinii radnych ZPB proponowane zmiany skrajnie niekorzystnie odbiją się na szkolnictwie polskim na Białorusi i mogą doprowadzić do całkowitej eliminacji języka polskiego z systemu edukacji państwowej Republiki Białorusi – napisano w oświadczeniu.

Sejmy Polski i Litwy wspomniały Kościuszkę i walkę Białorusinów o wolność

Niepokój Rady ZPB budzą także zmiany, dotyczące uprawnienia organów władzy lokalnej i Ministerstwa Edukacji do decydowania o języku, obowiązującym przy zdawaniu przez uczniów egzaminów maturalnych, a także o języku wykładowym szeregu przedmiotów. Według Rady w praktyce zmiany te spowodują, iż zarówno językiem wykładowym szeregu przedmiotów, jak też językiem egzaminów maturalnych stanie się język rosyjski.

– Pod tym względem polityka władz białoruskich wobec polskiej mniejszości jest porównywalna z dramatyczną sytuacją, w jakiej, wskutek prorosyjskiej polityki władz, znalazła się edukacja białoruskojęzyczna – zaznaczono.

W przyjętym oświadczeniu wezwano polski rząd do podjęcia niezbędnych kroków.

Unia Europejska potwierdza poparcie dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi

Według ZPB, w ostatnich latach władze w Mińsku skutecznie eliminowały nauczanie języka polskiego z państwowego systemu edukacji. Liczba godzin wykładania języka polskiego drastycznie skróciła się na przykład w Grodnie. W 2019 roku szkolnym język polski wykładany był w zaledwie ośmiu szkołach grodzieńskich, a rok później pozostał już tylko w czterech szkołach i jedynie w formie kółek zainteresowań.

Jeszcze gorzej sytuacja z nauczaniem języka polskiego wygląda w miastach obwodu grodzieńskiego, w których mniejszość polska stanowi do połowy mieszkańców. W Lidzie, na przykład, język polski jest nauczany tylko w jednej szkole państwowej, w Słonimiu jeszcze niedawno był nauczany w trzech szkołach, a w roku bieżącym nie ma go już w żadnej ze szkół. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym w roku bieżącym liczba uczących się języka polskiego w państwowym systemie edukacji zmniejszyła się o 1000 osób.

Przerwa zimowa. Rosja i Białoruś w oczekiwaniu Wiosny Ludów?

pp/belsat.eu wg ZnadNiemna

Wiadomości