Polska sfinansuje badania naukowców-uchodźców z Białorusi

Łańcuch solidarności z ofiarami represji przed Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Medycznym. Mińsk, 1 września 2020 roku. Zdjęcie: vot-tak.tv/belsat.eu

2 mln zł przeznaczyła NAWA na finansowanie badań w ramach „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”. Wnioski mogą składać Białorusini mieszkający w Polsce nie dłużej, niż od stycznia 2021. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 listopada.

Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) skierowany jest do naukowców, którzy są obywatelami Białorusi, posiadają co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk – według białoruskiego systemu nadawania tytułów naukowych) i ze względu na sytuację polityczną w Białorusi nie mogą prowadzić nieskrępowanych badań naukowych.

Wolność zamiast represji. Białoruscy studenci wybierają Polskę

Z wnioskami o finansowanie mogą wystąpić podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, takie jak: uczelnie, instytuty, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk i jej instytuty naukowe, międzynarodowe instytuty naukowe, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Nabór do programu „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami” prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA do 30 listopada 2021 r., do godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski, lub do wyczerpania funduszy. Szczegóły na stronie NAWA.

Na pomoc przeznaczono aż 2 mln zł, przy czym NAWA zastrzega sobie możliwość zwiększenia środków.

Skazani działacze studenccy otrzymali w areszcie status ekstremistów

– Program „Solidarni z naukowcami” stwarza możliwość nie tylko pomocy materialnej, ale co ważniejsze również kontynuacji badań i pracy naukowej, która jest dla naukowców życiową pasją. Zdecydowaliśmy się pomóc, gdyż uważamy że najważniejsi są ludzie, ich potencjał naukowy, a nauka powinna być apolityczna – mówi cytowana w informacji przesłanej do mediów Katarzyna Specjalska, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która gości u siebie stypendystę ubiegłorocznej edycji.

Specjalska dodała, że „wymiernym efektem dobrej adaptacji naszego stypendysty są trzy publikacje naukowe przygotowane od początku roku, a także plany złożenia wniosków o trzy granty o charakterze wdrożeniowym”.

– Pobyt ma charakter naukowy, ale doskonała znajomość języka polskiego umożliwia stypendyście prowadzenie seminariów i zajęć dydaktycznych ze studentami SGGW – dodała przedstawicielka SGGW.

We wrześniu 2020 roku na białoruskich uczelniach rozpoczęły się protesty i strajki po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Wielu białoruskich naukowców straciło pracę, a studenci otwarcie deklarujący opozycyjne poglądy zostali relegowani lub zmuszeni do porzucenia nauki. Liderzy strajków uniwersyteckich zostali aresztowani i skazani. W związku z prześladowaniami środowiska uniwersyteckiego, możliwość studiowania i prowadzenia prac badawczych zaproponowało represjonowanym wiele uczelni w Polsce, innych państwach Unii Europejskiej i na Ukrainie.

„Solidarni z Białorusią”. Nowa edycja polskiego programu stypendialnego dla białoruskich studentów

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości