Andrzej Duda w rosyjskim dzienniku: „Razem z wolnością przychodzi rozwój”

Europa Środkowa jest przykładem, jak potężną, twórczą siłą jest wolność, i w przyszłości będzie ona obszarem dynamicznych, pozytywnych przemian – pisze prezydent RP Andrzej Duda w artykule opublikowanym dziś w rosyjskim dzienniku gospodarczym RBK.

Rosyjska gazeta wybija fragment, w którym polski prezydent zauważa, iż „Europa Środkowa stanowi znakomity przykład, jak potężną, twórczą siłą jest wolność” i że w rezultacie powstaje „przestrzeń do realizacji śmiałych ambicji i aspiracji”.

Dziś – wskazuje – przed światem otwiera się „dekada niepewności”, która jest jednak zarazem dekadą nadziei i szans na „cywilizacyjną i ekonomiczną odbudowę, tworzenie świata lepszego niż dotychczas”.

– Wpatrując się w przyszłość, szukamy obszarów, które będą ośrodkami dynamicznych, pozytywnych przemian. Jestem pewien, że w skali euopejskiej i globalnej do takich miejsc będzie należała Europa Środkowa – prognozuje Andrzej Duda.

Sondaż OSW: Białorusini przyjaźnie o Polsce i Polakach

Prezydent RP pisze na łamach RBK o płaszczyznach współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowej: Grupie Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątce i inicjatywie Trójmorza. Przypomina w szczególności, że Bukaresztańska Dziewiątka została zawiązana w 2015 roku po podpisaniu przez dziewięć państw wschodniej flanki NATO wspólnej deklaracji o połączeniu wysiłków na rzecz zapewnienia tam, gdzie to konieczne, „silnej, wiarygodnej, zrównoważonej obecności wojskowej NATO w regionie”.

– B9 jest w dużej mierze odpowiedzią na agresywną politykę Rosji, na naruszenie granic i integralności terytorialnej ościennej Ukrainy, które niesie zagrożenie dla regionalnego oraz dla atlantyckiego bezpieczeństwa – pisze prezydent i dodaje – Nie zamierzamy się temu biernie przyglądać.

Zaznacza także, że celem inicjatywy Trójmorza są „wspólne inwestycje w dziedzinie infrastruktury, transportu, energetyki i nowych technologii, które pobudzą rozwój w naszych krajach i przyczynią się do spójności Unii Europejskiej”. Wyjaśnia, że na mapie powiązań ekonomicznych w UE znaczącą przewagę mają przepływy horyzontalne na osi Zachód-Wschód nad przepływami wertykalnymi na osi Północ-Południe.

– Chodzi o przepływy ludzi, towarów, usług, kapitału, ale także o sieć infrastrukturalną: autostrady, koleje, huby, rurociągi, linie energetyczne, informacyjne – tłumaczy.

Sondaż: Polacy chcą polityki zagranicznej opartej na wartościach oraz wsparcia dla Białorusi i Ukrainy

Tak więc – podsumowuje polski prezydent – projekt Trójmorza ma uzupełnić brakujące „rusztowania”, dzięki czemu integracja naszego regionu, a także całej UE, zostanie wzmocniona.

– Oto dzisiejszy obraz i przyszłościowa wizja Europy Środkowej jako wspólnoty aktywizmu, sukcesu i ambitnych aspiracji – pisze prezydent RP w podsumowaniu artykułu, w który porusza także wątek historii i wspólnoty doświadczeń krajów regionu.

Jak zauważa, Europa Środkowa przeszła „długą, udaną drogę”, od obszaru, który „przez długi czas prawie nie istniał w świadomości głównych aktorów światowej sceny” do „regionu, który jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów globu i aspiruje do kategorii cywilizacyjnych centrów”.

Tytuł artykułu w wersji rosyjskojęzycznej brzmi: „Razem z wolnością przychodzi rozwój”; co jest cytatem zaczerpniętym z publikacji. RBK zaznacza, że tekst publikowany jest w ramach projektu „Opowiadamy Polskę światu: Dekada Europy Centralnej”.

Projekt ten realizowany jest przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty z projektu opublikowane zostały na portalu www.WszystkoCoNajważniejsze.pl.

Polska i 6 państw europejskich wzywa do uwolnienia Nawalnego

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości