Sondaż: dwukrotnie więcej Rosjan niż 10 lat temu chciałoby pomnika Stalina

Połowa Rosjan pozytywnie odnosi się do pomysłu postawienia pomnika Józefowi Stalinowi. Zwolennikami upamiętnienia sowieckiego dyktatora są najczęściej mieszkańcy rejonów poza wielkimi miastami, gorzej wykształceni i słabiej sytuowani, bez względu na swój wiek.

Zdaniem socjologa z Centrum Lewady Denisa Wołkowa, w tej sprawie „opinia publiczna zmieniła zdanie na przeciwne” w ciągu ostatniego dziesięciolecia.

Po roku 2000 większość Rosjan oceniała ideę postawienia Stalinowi pomnika negatywnie: przeciwnych było 36-37 proc., a około 25 proc. popierało ten pomysł – pisze Wołkow.

– W ostatnich latach obraz stopniowo zmienił się na odwrotny: dziś postawienie pomnika popiera blisko połowa ludności (48 proc.), obojętnych jest 29 proc., a tylko jedna piąta (20 proc.) opowiada się przeciw – wskazuje socjolog.

Według przytaczanych przez niego danych przeciwni pomnikowi dyktatora są najczęściej mieszkańcy wielkich miast, ludzie w wieku średnim i mający wykształcenie wyższe. Mieszkańcy rejonów poza wielkimi miastami, gorzej wykształceni i słabiej sytuowani wyrażają się o pomniku pozytywnie, bez względu na swój wiek.

Rosyjska partia lewicowo-nacjonalistyczna chce powrotu nazwy Stalingrad

Centrum Lewady poinformowało także, że 60 proc. Rosjan wyraża się pozytywnie o budowie zespołu muzealnego Centrum Stalina, podczas gdy 30 proc. jest przeciw. Zwolennicy tej idei albo pozytywnie oceniają postać Stalina, albo też uważają, że należy „zachować historię” czy „pamiętać o historii”. Znaczna część respondentów, którzy wyrażali się w ten sposób uważa, że „byłaby to odpowiedź dla umownych <<liberałów>>, którzy jakoby <<napisali na nowo>> (<<oczernili>>, próbując o niej zapomnieć) historię sowiecką w latach 90.” XX wieku – wyjaśnia socjolog.

Wyniki badań świadczą, jego zdaniem, „że w ostatnim dziesięcioleciu w społeczeństwie rosyjskim doszło do rewizji oceny postaci Józefa Stalina„. Podczas gdy w pierwszej dekadzie po roku 2000 przeważał stosunek negatywny bądź obojętny, teraz ta postawa przekształciła się w akceptację. Rewizja poglądów nastąpiła dzięki istotnej zmianie postaw wśród młodzieży – podkreśla badacz Centrum Lewady.

Pomnik Stalina w Stalingradzie (dzisiejszy Wołgograd). Pomniki Stalina były masowo demontowane w l. 60 XX w. podczas rządów Nikity Chruszczowa, który potępił stalinowskie „odchylenia”. Zdj. wiki

W maju mieszkaniec obwodu niżnienowogrodzkiego, który wcześniej na prywatnej posesji postawił popiersie Stalina, zainicjował budowę Centrum Stalina. Obiekt określony tą nazwą ma stanowić muzeum dyktatora i całego okresu sowieckiego.

Miejscowi działacze Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej oświadczyli, że będzie to odpowiedź na działające w Jekaterynburgu Centrum Jelcyna, upamiętniające pierwszego prezydenta Rosji, Borysa Jelcyna. Zwolennicy komunistów twierdzą, że epoka Jelcyna zniszczyła dorobek ZSRR.

jb/ belsat.eu wg PAP

Wiadomości