Zmarł Stanisłau Szuszkiewicz

Pierwszy przywódca niepodległej Białorusi zmarł w nocy. Poinformowało o tym Euroradio powołując się na żonę polityka Irynę.

87-letni Stanisłau Szuszkiewicz znalazł się pod koniec kwietnia w szpitalu z powodu następstw Covid-19. Miesiąc temu wykryto u niego wariant Omikron. Przez ostatnie miesiące przebywał w mieszkaniu i jego kontakty ze światem zewnętrznym były ograniczone do minimum.

Stanisłau Szuszkiewicz na reanimacji. To białoruski przywódca, który rozwiązał ZSRR

Stanisłau Szuszkiewicz należał do opozycji antyłukaszenkowskiej. Wcześniej, zanim Białoruś stała się republiką prezydencką, w latach 1991-1994 stał na czele parlamentu – Rady Najwyższej. 8 grudnia 1991 r. podpisał w imieniu Białorusi z przywódcami Rosji i Ukrainy, Borysem Jelcynem i Leonidem Krawczukiem, porozumienie o rozwiązaniu ZSRR.

„Mogę być z tego wyłącznie dumny”. Rozmowa z białoruskim przywódcą, który rozwiązał ZSRR

Urodził się 15 grudnia 1934 r. w Mińsku. Jego ojcem był represjonowany białoruski poeta Stanisłau Szuszkiewicz, a matką – Helena Romanowska, dziennikarka polskiej redakcji Radia Mińsk. W tym mieście ukończył studia fizyczno-matematyczne na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W 1973 r. otrzymał tytuł profesorski. W politykę zaangażował się dopiero po wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu. Szuszkiewicz jako naukowiec informował o zagrożeniach wynikających z wybuchu elektrowni i prowadził prace nad ograniczeniem szkód.

Byłemu liderowi niepodległej Białorusi podniesiono emeryturę – przedtem dostawał… 20 centów miesięcznie

W 1990 r. został delegatem Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRR i wkrótce potem deputowanym Rady Najwyższej Białorusi. W 1991 r., już jako jej przewodniczący doprowadził do spotkania w Białowieży Jelcyna i Krawczuka i wraz z nimi podpisał umowę o rozwiązaniu ZSRR i utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw. Dzięki temu porozumieniu Białoruś odzyskała niepodległość.

pp/belsat.eu wg euroradio.fm, inf.wł.

Wiadomości