TVP straci korespondenta w Moskwie

Tomasz Jędruchów został poinformowany w MSZ Rosji, że nie zostanie mu przedłużona akredytacja korespondencka i związana z nią wiza po wygaśnięciu obecnej. Ma być to retorsja za działania władz Polski wobec rosyjskiego dziennikarza.

Dziennikarz został wezwany w zeszłym tygodniu do MSZ Rosji, gdzie poinformowano go o decyzji w sprawie nieprzedłużenia mu obecnej akredytacji, która wygaśnie we wrześniu br.

Jako stały korespondent Telewizji Polskiej Tomasz Jędrychów pracował w Moskwie od 2016 roku.

Rosyjski dziennikarz niepożądany w Polsce. MSZ w Moskwie mówi o „nagonce”

W marcu br. rosyjski dziennikarz Jewgienij Reszetniow został na wniosek szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) wpisany na listę osób niepożądanych na terytorium RP. Materiały SKW wskazały, że gromadził on informacje wykorzystywane do rosyjskich działań przeciwko Polsce, w tym działań o charakterze dezinformacji.

Rosjanin został objęty zakazem wjazdu do Polski na pięć lat oraz zakazem wjazdu do strefy Schengen przez trzy lata. Reszetniow nie jest stałym korespondentem. Po raz ostatni był w Polsce w styczniu 2020 roku.

Obrońca dziennikarek Biełsatu wyjechał za granicę

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości