BBN o pierwszym spotkaniu w formacie „trójkąta lubelskiego”

Prezydent Andrzej Duda chce utrwalić wśród naszych partnerów i sojuszników wagę, jaką ma Europa Środkowo-Wschodnia dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego oraz dla stabilizacji w globalnym wymiarze – podkreślił szef BBN Paweł Soloch po spotkaniu z przedstawicielami Litwy i Ukrainy.

Dziś doszło do pierwszego spotkania prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego z Polski, Litwy i Ukrainy w ramach trójkąta lubelskiego.

Jest to forum współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą, którego powołanie ogłoszono w lipcu 2020 r. podczas spotkania szefów MSZ tych trzech państw. Przewidywane wówczas były regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych, urzędników MSZ oraz przedstawicieli innych instytucji Polski, Litwy i Ukrainy.

Rozmówcami Pawła Solocha byli Darius Kuliešius, główny doradca prezydenta Litwy ds. bezpieczeństwa narodowego i Ołeksij Danyłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy.

Soloch podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że do spotkania doszło pomimo trwającej pandemii, gdyż wszystkim stronom zależy na „przyspieszeniu” współpracy w ramach trzech państw.

Mówiąc o kontekście w jakim doszło do spotkania Soloch zwrócił uwagę, że w najbliższych miesiącach będzie miało miejsce „parę rzeczy dotyczących bezpieczeństwa”.

Litewski wywiad: armie Białorusi i Rosji będą w tym roku szczególnie aktywne

Jak dodał, chodzi o przewidywany na koniec pierwszego półrocza szczyt NATO, „ale też o rozwój sytuacji na Białorusi”.

– Myślimy też o tym, żeby euroatlantyckie aspiracje Ukrainy nie były przyhamowywane. Oba kraje: Polska i Litwa chcą te aspiracje wspierać i ten format (spotkań w ramach trójkąta lubelskiego) jest dobrym narzędziem służącym realizacji celów, które stawia sobie Ukraina – podkreślił Soloch.

Dodał, że podczas spotkania omówiono kwestie wspólnych działań z NATO i UE w kontekście bezpieczeństwa w regionie i sąsiedztwa z Białorusią.

Stoltenberg: Ukrainę do NATO przybliży reforma służb

Jako „symbol” współpracy na rzecz bezpieczeństwa trzech państw trójkąta lubelskiego przytoczył brygadę polsko-litewsko-ukraińską.

– Rozmawialiśmy o przeznaczeniu tej brygady i możliwościach jej wykorzystania – mówił szef BBN.

Według niego są inne tematy, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa trzech państw. W tym kontekście wymienił „zagrożenia hybrydowe”, wymianę informacji związanych z bezpieczeństwem, a także budową gazociągu Nord Stream 2. Zapowiedział, że na poziomie doradców prezydenckich organizowane będą seminaria dotyczące kwestii bezpieczeństwa i jego zagrożeń.

Szef BBN poinformował też, że z doradcami prezydentów Litwy i Ukrainy spotkał się prezydent Andrzej Duda, który „wyraził wolę i gotowość do spotkania w ramach trójkąta lubelskiego na poziomie głów państw”.

Zapytany w jakim terminie mogłoby dojść do takiego spotkania Soloch ocenił, że „wszystko zależy od rozwoju pandemii”, nie wykluczył jednak, że do takiego spotkania mogłoby dojść jeszcze w tym roku.

Soloch przypomniał też, że prezydent Duda poza trójkątem lubelskim patronuje też inicjatywie Trójmorza (skupia 12 państw UE) i inicjatywie B9 (tzw. Bukaresztańska Dziewiątka – 9 państw NATO z Europy Środkowej i Wschodniej).

– Przez tego typu inicjatywy prezydent chce utrwalić wśród naszych partnerów i sojuszników wagę, jaką ten region – Europa Środkowo-Wschodnia ma dla bezpieczeństwa i rozwoju całego kontynentu europejskiego, ale też dla stabilizacji w globalnym wymiarze – podkreślił szef BBN.

Ukraina i Mołdawia mają taki sam cel – członkostwo w UE

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości