Białorusini będą mogli wyjeżdżać z kraju częściej. Ale nie wszyscy

Przejście graniczne Brześć-Terespol po wprowadzeniu ograniczeń. 20 grudnia 2020 roku. Zdjęcie: belsat.eu

Rząd w Mińsku złagodził ograniczenia w wyjeździe Białorusinów za granicę drogą lądową. Kraj dalej pozostaje zamknięty dla większości cudzoziemców.

Od października ubiegłego roku granice lądowe Białorusi są zamknięte dla obcokrajowców. Formalnie ze względu na pandemię koronawirusa, (chociaż w kraju nie wprowadzono prawie żadnych ograniczeń i nie ma powszechnych szczepień) a w rzeczywistości ze względu na protesty po sfałszowanych przez reżim Alaksandra Łukaszenki wyborach.

W grudniu przekraczania granicy lądowej zakazano także Białorusinom, by potem złagodzić ograniczenia do jednego wyjazdu na pół roku. Jednocześnie możliwość opuszczania kraju droga lotniczą nie została ograniczona.

Takie decyzje rządu w praktyce zabiły białoruską turystykę międzynarodową i zmusiły emigrantów zarobkowych do dłuższej rozłąki z rodzinami lub wybierania drogi lotniczej.

Białoruska turystyka: od izolacji pandemicznej do politycznej

Teraz władze Białorusi złagodziły ograniczenia dla niektórych kategorii obywateli. Raz na trzy miesiące z kraju będą mogły wyjechać osoby, które:

  • są obywatelami Białorusi posiadającymi prawo tymczasowego lub stałego pobytu za granicą,
  • są obywatelami Białorusi posiadającymi dokumenty potwierdzające pracę lub naukę za granicą,
  • są cudzoziemcami posiadającymi prawo tymczasowego lub stałego pobytu na Białorusi,
  • załogi transportu międzynarodowego, dyplomaci i oficjalne delegacje,
  • osoby, wyjeżdżające w związku ze śmiercią lub chorobą bliskiego czy w celu leczenia.

Nowe przepisy obowiązują od 1 września i są dostępne na rządowym portalu prawnym.

Wywołując kryzys na granicach Łukaszenka próbuje wymusić ustępstwa

mh,pj/belsat.eu

Wiadomości