Znacznie wzrosła liczba białoruskich uchodźców i imigrantów w Polsce


Syntezy informacji na temat Białorusinów w Polsce na podstawie oficjalnych polskich statystyk i baz danych dokonał kanał na portalu społecznościowym Dzik Pic. Szczerze o polskiej branży IT. Skierowany jest do pracowników branży informatycznej ze wschodu pracujących w Polsce bądź poszukujących pracy czy partnerów biznesowych w Polsce.

Dzik Pic zastrzega, że dane mogą się znacznie od siebie różnić, w zależności od tego, czy pochodzą z ZUS, czy rejestru PESEL, czy też są to dane dotyczące stałego lub czasowego pobytu. Ponadto część uchodźców i imigrantów w Polsce pracuje sezonowo, w szarej strefie bądź na przykład regularnie opuszcza Polskę i znowu powraca (dotyczy to zwłaszcza Ukraińców). Nie każdy pracujący i mieszkający w Polsce jest też zameldowany w Polsce.

Wiadomości
Setki białoruskich firm przenoszą się do Polski w poszukiwaniu bezpieczeństwa i stabilności
2022.07.05 18:58

Z danych kanału wynika, że Białorusini są drugą po Ukraińcach społecznością osiedlającą się w Polsce.

Analiza
Ukraińcy w Polsce. Kim są mężczyźni, którzy opuścili Ukrainę?
2023.03.11 10:36

Dzik Pic podaje powołując się na dane z polskiego portalu dla kadrowców biznesu pulshar.pl podaje, że w polskim systemie ubezpieczeń społecznych ZUS liczba zarejestrowanych obcokrajowców sięgnęła około 1,85 mln. W samym kwietniu zwiększyła się o około 8,3 tys., z czego ok. 1,9 tys. to Białorusini, a ok. 3,3 tys. Ukraińcy, reszta to inne narodowości.

Reportaż
„Ukraińcy i Białorusini żyją tu jak rodzina”. Reportaż z białostockiego domu dla uchodźców
2023.04.23 11:40

Według z kolei innych danych przytaczanych przez Dzik Pic, ze strony analitycznej Picodi.com, w kwietniu tego roku liczba Białorusinów legalnie mieszkających w Polsce sięgnęła 75,5 tysięcy, co oznacza około 10 proc. obcokrajowców mieszkających w Polsce. Od początku roku, jak wynika z tych danych, do Polski przyjechało i osiedliło się 7 tysięcy Białorusinów.

Wywiad
Dyrektor Centrum Mieroszewskiego dla Biełsatu: „Wojna na Ukrainie i uzurpator odcisnęły piętno na myśleniu Polaków o Białorusi”
2023.06.29 09:00

W rejestrze PESEL, w którym, jak podkreśla Dzik Pic, są też ujęci Białorusini posiadający także polskie obywatelstwo, liczba Białorusinów wynosi około 249 tysięcy, a rok temu było to 145,8 tys.. Czyni to z Polski główny kraj emigracji Białorusinów. Na drugim miejscu jest Litwa, gdzie liczba Białorusinów według różnych danych wynosi od 17,8 tys. do 48,8 tys.

Analiza Dzik Pic skupiona jest na Białorusinach w Polsce.

Wiadomości
3 tysiące Białorusinów i 5 tysięcy Ukraińców. Rekordowa liczba nowych obywateli Polski
2023.04.25 18:04

MaH/belsat.eu wg Telegram-Dzik Pic, inf. własna, pulshr.pl

Aktualności