Międzynarodowe obchody 3 maja w Warszawie: Duda o „wolnościowych i europejskich aspiracjach” Białorusinów

My, obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej wolni możemy być tylko razem – mówił polski prezydent do przywódców czterech państw.

Prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zdj. prezydent.pl (Jakub Szymczuk/KPRP)

Na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie w 230. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja odbyła się uroczystość z udziałem prezydentów Polski Andrzeja Dudy, a także Litwy Gitanasa Nausedy, Estonii Kersti Kaljulaid, Łotwy Egilsa Levitsa i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Prezydent Duda podkreślił, że uchwalenie 230 lat temu drugiej na świecie i pierwszej w Europie konstytucji państwa było wydarzeniem epokowym, stanowiącym „zwrot w dziejach Rzeczpospolitej Obojga Narodów – państwa, które było wspólnym domem wielu narodowości, języków, kultur i wyznań religijnych; ich bezpiecznym schronieniem i oazą wolności”.

– Wyciągając wnioski z historii naszych narodów stajemy ramię w ramię, aby wyrazić wolę zachowania ich niezawisłości, bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju. Z całą mocą deklarujemy, że nie możemy i nie chcemy wyrzec się naszej wolności, suwerenności, integralności terytorialnej i prawa do samostanowienia; naszej równości, demokracji i rządów prawa, naszego braterstwa, solidarności, wzajemnego szacunku oraz lojalnej, wielostronnie korzystnej współpracy. Razem uznajemy, że tylko na fundamencie tych ideałów możemy budować swoją pomyślną przyszłość – oświadczył.

Warszawa: wspólna deklaracja pięciu prezydentów

Podkreślił, że jest to lekcja, jaką nasze narody wyciągają z przeszłości. Duda przypominał wspólne dla wielu narodów Europy Środkowo-Wschodniej wydarzenia z przeszłości, w tym wspólną walkę w wojnie z bolszewikami w 1920 r. oraz formy sprzeciwu wobec Związku Radzieckiego w drugiej połowie XX wieku.

– Pamięć ta pozostaje wśród nas bardzo żywa, dlatego po rozpadzie sowieckiego więzienia narodów, kiedy państwa Europy Środkowo-Wschodniej odzyskały swój niepodległy byt, z naszej części świata nadal dobiega głos w obronie sprawiedliwego ładu międzynarodowego, ładu opartego na sile prawa, a nie prawie siły – mówił.

Przypomniał m.in. uroczysty pogrzeb powstańców z 1863 roku – których szczątki odnaleziono na wileńskiej Górze Zamkowej – który odbył się w Wilnie w listopadzie 2019 roku.

– Wraz z premierem Rzeczypospolitej Polskiej, wicepremierem Białorusi oraz oficjalnymi przedstawicielami Ukrainy i Łotwy byliśmy tam gośćmi prezydenta Litwy (…). Był to wymowny znak czasów, znak naszej ponownie odkrywanej jedności – powiedział prezydent.

Ostatnia droga powstańców w obiektywie Biełsatu FOTO

Wyraził przekonanie, że 230 lat, które minęły od uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przyniosło krajom regionu ważną lekcję.

– My, obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej, obecni tu Polacy, Litwini, Ukraińcy, Łotysze i Estończycy pamiętamy, że nasze losy są ze sobą ściśle związane.

Gitanas Nauseda: niech Litwa i Polska zawsze będą wzorem dla innych narodów

Podkreślił, że „wolni możemy być tylko razem, tylko jednocześnie możemy żyć we własnych, suwerennych ojczyznach, korzystając ze swobód właściwych krajom nowoczesnej, demokratycznej Europy”.

– Wiemy również, że to wielkie pragnienie podzielają nasi przyjaciele z Białorusi. Zgodnie uznajemy, że mają oni prawo, aby ich wolnościowe i europejskie aspiracje jak najszybciej zyskały realny kształt – oświadczył Andrzej Duda.

Premier Morawiecki w Wilnie: „Wspieramy Ukrainę i Białorusinów”

cez/belsat.eu wg PAP, prezydent.pl

Wiadomości