Co oznacza stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią

Prezydent podpisał dziś rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego. Zacznie on obowiązywać po rozpatrzeniu rozporządzenia przez Sejm. Jakie ograniczenia zakłada?

Rozporządzenie o wprowadzeniu zostało wydane na na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. ustawy o stanie wyjątkowym. We wtorek zawnioskowała o to Rada Ministrów.

Będzie obowiązywał przez 30 dni od wprowadzenia w 3-kilometrowym pasie wzdłuż granicy z Białorusią. Obejmie więc 183 miejscowości – 115 w województwie podlaskim i 68 w lubelskim. Ich listę podaliśmy tutaj:

W tych miejscowościach będzie obowiązywał stan wyjątkowy

W tym przypadku stan wyjątkowy oznacza siedem ograniczeń wybranych z szerszego katalogu zawartego w ustawie. Kancelaria Prezydenta zapewnia, że wybrano ograniczenia, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo granicy, ale tak, by w najmniejszym stopniu komplikować życie mieszkańców regionu.

W czasie stanu wyjątkowego osoby przebywające bezpośrednio przy granicy obowiązuje:

  • zakaz organizowania i przeprowadzania zgromadzeń;
  • zakaz organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz imprez artystycznych i rozrywkowych, które nie są imprezami masowymi;
  • obowiązek noszenia przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna);
  • zakaz przebywania w wyznaczonych miejscach o ustalonym czasie;
  • zakaz fotografowania i nagrywania wyznaczonych obiektów;
  • zakaz noszenia broni palnej;

Opinia publiczna będzie miała także ograniczony dostęp do informacji z terenu objętego stanem wyjątkowym.

Stan wyjątkowy będzie obowiązywał przez 30 dni od momentu wprowadzenia. Może być jednokrotnie przedłużony.

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na ich terytorium w ramach tzw. wojny hybrydowej. We wspólnym oświadczeniu premierzy Polski i krajów bałtyckich ocenili, że kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć.

Migranci na granicy: jak Łukaszenka mści się za zachodnie sankcje

pj/belsat.eu wg prezydent.pl

Wiadomości